OUWE KN ARSEBIETERS BESCHOUWING ABONNEE'S DIE GAAN VERHUIZEN TIJDIG ADRESWIJZIGING OPSTUREN Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn" LEZERS KLOMMEN IN DE PEN. VROEGER 3<Cleine 3^.ramófe leeet iedereen Vervolg van pagina 1 „die wat geleerd hebben". Enkelen vinden eens een betrekking, maar voor die enkeling springen er onmiddelijk weertien in de plaats, zodat wedan nog even ver zijn. Voor één betrekking staan er soms vier, vijfhonderd klaar, en onder wijl bederven ze de markt lelijk voor mekaar. De kwestie is natuurlijk kortweg dezejonge vriend. Er wordt gedacht: ik heb wat geleerd, dus moet ik op 'n kantoor, of een dergelijke passen de betrekking. De tijden zijn ernstig, er worden er niet veel gevraagd, alzo maar eens afwach ten, dat er wat komt. Maar daar gaan soms drie of vier jaren mee heen. En de rage, om z'n kinderen „wat te laten leren" duurt voort. Waarom er geen perk en paal aan gesteld, door doodeenvoudig te zeggen: Dit jaar worden er niet meer dan veertig leerlingen toegelaten". Een flink examen zou ook nog heel wat goed doen. En zij, die in de eerste of tweede klasse blijven zitten,eraf. Weet je wat ik deed, als ik 'n jonge sterke kerel was, in de kracht van m'n leven? Al had ik 'n diploma voor minister van financiën in m'n zak, en ik kon hier geen werk vinden, weldan ging ik 't toch eens in een ander werelddeel proberen. Handenarbeid is misschien zo mooi niet als op 'n kantoorstoel te zitten: maar is tot nu toe nimmer een schande. Overigens geloof ik ook wel, dat, wanneer ons onderwijs zich een beetje naar 't Engelse richtte, er verscheidene jongelui vrij wat practischer bekwaamd zouden zijn,als nu het geval is. Opgepropt met allerlei geleerdheid komen ze los,maar 'n beetje practische zin is dikwerf zeer verre te zoeken, in al die boekenwijsheid. En laatst kreeg ik notabene een brief van zo'n geleerde, waarin hij „zag" met ch schreef.. Toen ik daar met hem over sprak later, beweerde hij nog met 'n doodleuk gezicht, dat hij d'r nog bij gepractiseerd had, hoè hij „zag" moest schrijven. Nou vraag ik je toch!" Hoofdschuddend ging mijn vriend-van-'t-pontjeheen. Bevrijd uw huisdieren van ongedierte Was uw hond met Vlodoshampoo de shampoo met insecticide. Behandel uw poes met Vlododex en hond, kat en vogel met Dex Derrispoeder. Verkrijgbaar bij dierenzaken. Produkten van Beaphar, Raalte. DEZE FOTO VAN HET FRIES MUSEUM OP DE HOEK VAN DE TURFMARKT EN DE KONINGSTRAAT IS OMSTREEKS 1900 GEMAAKT. DAT IS AL EVEN GELEDEN DUS, MAAR BEST MOGELIJK, DAT ER NOG STADGENOTEN IN LEVEN ZIJN, IE ALS KLEINE KINDEREN VOORKOMEN OP DEZE PLAAT. DAT MOETEN DAN NU OUWE KN ARSEBIETERS VAN TUSSEN DE TACHTIG EN DE NEGENTIG ZUN. AL VERSCHILLENDE MALEN IS HET GEBEURD, DAT ABONNEE'S VAN'T KLEINE KRANTSJE ONS VERTEL DEN, DAT ZE OP ZO'N OUDE FOTO STONDEN. DAT ZOU NU DUS OOK HET GEVAL KUNNEN ZIJN. DE FOTO IS INDERTIJD ALS PRENTBRIEFKAART UITGEGEVEN DOOR DE FIRMA J. POSTMA SZN. DE OPNAME IS KENNELIJK OP EEN VERJAARDAG VAN EEN VAN DE LEDEN VAN HET KONINKLIJK HUIS GEMAAKT. HET FRIES GENOOTSCHAP LAAT NATIONALE DRIEKLEUR EN ORANJEWIMPEL FIERUIT WAPPEREN. MET EEN LOEP KUNNEN WE ZIEN, DAT ER NOG EEN UITHANGBORD BEVESTIGD IS AAN HET PAND NAAST HET FRIES MUSEUM IN DE KONINGSTRAAT. DAT HUIS MAAKTE TOEN DUS NOG GEEN DEEL VAN HET MUSEUM UIT. Vervolg van pagina 4 stonde nog in de gang, geen nood gaten had ik toch al in mijn kou sen, broekje uit en de blouse op m'n hoofd, voorzichtig in 't water van de vijver, opdat m'n bundeltje niet nat werd en dag school! Kleren weer aan op de overkant en op blote voeten op stap. Was er appeltjes markt, dan was daar altijd nog wat te snuffelen. Met een paar appels of peren de stad maar in of naar van Krugten, want mijn omke, de schoenmaker, woonde er vlak naast, ook een grote huishouding met een ongelukkig kindje met een heel groot hoofd. Bij de familie van Krugten was ik ook als kind in huis. Van Krugten, vertelde mijn vader, was tamboer. Mijn tante, waar ik later in de kost was, tot mijn geld op was, zij mij miet meer te eten kon geven en op straat zette, vertelde het ook, hij was tamboer met Schele Kees. Dan moesten ze soldaten of rekruten van de trein halen, maar de trein was niet altijd op tijd en dan zaten ze te borrelen. Op een keer waren ze niet geheel nuchter en zo liepen ze samen voor de troep te trommelen, dat horen en zien je verging. Op de Tweebaksmarkt riep de officier der colonne rechts, vader hoorde het niet en liep recht door op z'n eentje. Toen riep er een tamboer "kiek es om" en zag juist de laatste man het Droevendal in slaan. Hij lope langs de Tuinen en net voor de brug pikte hij ze weer op en was zo weer op slag, maar hij kreeg verzwaard arrest. Bleef dat er nou maar bij dan was het niet zo erg zei mijn tante.Maar met luchten uit de cel maakte een van de soldaten een grap, hij wou lollig wezen en zei "je moeder is zo ziek weet je dat?" Toen is hij hem gesmeerd, sprong in de singel zwom naar de overkant en naar huis. Beppe stond voor de deur met mijn tante en Beppe zei konst niet over de brug komme altied in 't water hé. De salst nog eens verzuipe met dien kleren an. Wat later gebeurd is heeft ze niet verteld. Maar ik geloof nu pas dat ik het niet van een vreemde heb. NieuwZeeland H. O werkte er op het Zuidvjiet een blikslager en die woonde op een plaats met een voor hem toepas selijke naam: de Ketelsteeg. Zoals het wel meer gebeurde in de goeie ouwe tijd kende "niemand" zijn eigenlijke naam, maar zijn hoogst merkwaardige bijnaam kende iedereen: Een twee hoepsee, negen en negentig honderd. Dat was een hele mond vol.maarde Vlietsters getroostten zich graag de moeite hun tong te breken om deze blikslager aldus aan te duiden. Een twee hoepsee, negen en negentig honderd had ook een broer en dat was De Blikkene, alias Jan Blikkene, ofwel De Blikken Dominee. De blikkene wijst, zou je zo zeggen, ook in de richting van het blik- slagersvak en misschien is Jan Blikkene, net als broer Een twee hoepsee, negen en negentig honderd inderdaad ook blik slager geweest, maar later moet hij de betrekking van chef hebben gehad bij de winkel van Zijlstra op de hoek van de Ka naalstraat en de Emaakade. De Blikkene was in het bezit van een lange baard; vandaar misschien, dat men ook sprak van De Blikken Dominee. A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN jan van Scorelstraat 55 - Telefoon 22495

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 7