ONDER DE ROOK VAN DE STAD LANGS DE STRAAT VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen (Vijftig jaar geleden) Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: 17,50 per jaar Voor het buitenland 30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^ 7-9-1974 Nummer 224 ONDER DE ROOK VAN LEEUWARDEN - ALLEMAAL BOERENROMANTIEK, ZEGT U DAT WEL. JAREN GELEDEN, NOG VOOR DE LAATSTE OORLOG, IS DEZE FOTO BIJ SCHILKAMPEN GEMAAKT, ALZO ONDER DE ADEM VAN DE STAD. DE BOERDERIJ RECHTS STAAT ER MISSCHIEN OP DIT MOMENT NOG WEL, AL ZOUDEN WE ZO UIT HET BLOTE HOOFD NIET DIRECT WETEN WAAR PRECIES. MISSCHIEN ZIJN ER LEZERS, DIE HET PUNT ONMIDDELIJK HERKENNEN. EN DIE WELLICHT OOK WETEN WIE DE GEPORTRETTEERDE MANSFIGUREN ZIJN, EEN ONDER DE KOE, EEN ACHTER DE KOE EN TWEE BIJ HET HEK. ZOUDEN WE VANDAAG OP HETZELFDE PUNT NOG ZO'N ROMANTISCH PLAATJE KUNNEN MAKEN Voor iemand, die, behalve van de natuur, ook nog van iets anders smullen wil, is de bank vóóraan bij 't hek van het Rengerspark, een Dorado.En dan vooral op zondag. Laten we eens praten over dat iets anders, over de mensen die er alzo wandelen. De mens is zeer zeker ook een stukje natuur, maar dan 'n zeer bijzonder gedeelte er van; voornamelijk, doordien de meeste mensen zo onnatuurlijk doen of zijn. 'tls hier een va etvientvan allerlei objecten, op hun zondags. Aller eerst is daar de heer met de getailleerde jas, en de dame in 't beige en notebalkkousen aan, aan z'narm. Een Nederlander is nu eenmaal van nature geen man, die bogen kan op de gratievolle lenigheid van de meer Zuidelijken. Te minder begrijpelijkis het, dat er tegen woordig gepoogd wordt, wespen tailles na te bootsen; van achteren gezien lijkt 't heel wat, minstens een Hercules of zo iets, maar.....als de kunst de natuur te hulp komt...! Nu stroomt er 'n heel gezelschap de poort binnen, Vóórop de vrouwen, met kinderwagens of vouwwagens, besprekende de nieuwtjes en de chronique scanda- leuse, daarachter de mannen, handen op de rug, in slecht zittende confectiepakjes, sigaren dampend uit zilveren pijpjes, terwijl ze de politiek uiteenzetten aan elkaar. Er zijn er bij onder die mannen, die met hun wijsvinger onophoudelijk tussen boord en hals draaien en gezichten zetten alsof ze die boord zo wel afwillen rukken. Ze zien bekenden, blijven staan om h praatje te maken, onderwijl de vrouwen vliegensvlug eikaars toiletten opnemen, of de kinderen bij mekaar vergelijken. Dit gezelschap sloft wolken stof op. Het aspect verandert. Daar komen twee heren en twee dames aangewandeld. Een paar keurig geklede jongetjes lopen netjes naast Pa en Moe voort. De ene draagt met zich een wandelstok Vervolg op pagina 8

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1