t Kleine Krantsje viert jubileum met uitgave VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE HRAN7V\ De volgende maand is het precies tien jaar geleden, dat het eerste nummer van t Kleine Krantsje verscheen. Dat wordt straks dus een verjaardag, die we natuur lijk moeten vieren en dat doen we dan ook. Op een bijzondere manier mogen we wel zeggen en wel door het uitgeven van een boekwerkje met de leukste verhalen, die in deze achter ons liggende tien jaar in t Kleine Krantsje hebben gestaan. „Koek- happen" wordt de titel van deze speciale jubileumuitgave en wie de foto hieronder bekijkt, ziet meteen, dat een van de meest curieuze opnamen van het Leeuwarder stadsleven van vroeger ons op het idee van die wat vreemde betiteling heeft gebracht. We zien de eens zo bekende figuren Snorrewietske en Jentsje Tit aan het koek- happen tijdens een buurtfeest op het Olde- hoofster kerkhof en het is deze unieke foto, die op het omslag van onze jubileumuit gave prijkt. En vanzelfsprekend komen de bewogen levensgeschiedenissen van Snor- rewiets en Jentsje Tit in de uitgave Koek- happen voor, maar niet de verhalen van deze twee alleen. Ook over befaamde typen als Ouwe Tietsje, Jan Duum, Homme Olie- kontsje, Slanke Willem, Manus, Ouwe Hart en vele anderen wordt in Koekhappen breedvoerig verteld. Op pagina 3 van dit Kleine Krantsje kunt U lezen, hoe U in t bezit van de uitgave Koekhappen kunt komen. i I Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'TKLEIKE KEANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen 21-9-1974 Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor het buitenland 30-per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^ Nummer 225 KOEKHAPPEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1