Gireer f. 9.90 naar98.10.62t.n.v. 'tKleine Krantsje enhetwordtuop de dag van verschijnen toegestuurd. Afgehaald van ons kantoor Vredeman de Vriesstraa 11)is de prijs f. 8.75 kostelijke verhalen verdwenen buurten en stadstypen DOOR FENNO L. SCHOUSTRA JUBILEUM UITGA VE VA N 't KLEINE KRA NTS JE 3 f ^.leine 3^.rantójp leeit iedereen KOEKHAPPEN NU DIRECT BESTELLEN Nieuwe uitgave over O UD LEEU WA RDEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 3