UIT DE TDD VAN DE HONDEKAR Nieuws over zie pagina 3 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 v~ in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Elfde jaargang 'T KLEINE KEAHTSJE 19-10-1974 Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^- Nummer 227 JA HOOR, DIT IS EEN PLAAT UIT DE TIJD VAN DE HONDEKAR, DAT IDEALE TRANSPORTMIDDEL UIT VROEGER DAGEN. DE KAR, DITMAAL GEVULD MET MANDEN, STAAT RECHTS ONDER IN HET BEELD, DE HOND ZIT ER GEDULDIG ONDER TE WACHTEN TOT Z'N BAAS WEER KOMT. WELLICHT IS DAT DE SCHIMMIGE FIGUUR MIDDEN OP STRAAT DIE HAD KENNELIJK MEER HAAST DAN DE ANDERE PASSANTEN, DIE ALLEN HAARSCHERP OP DE GEVOELIGE PLAAT WERDEN VASTGELEGD. IEDEREEN HEEFT INTUSSEN NATUURLIJK GEZIEN, DAT HIER DE WIRDU- MERDIJK MET EEN STUKJE VAN DE NIEUWESTAD EN DE SINT JACOBSSTRAAT IS AFGEBEELD, AL ZULLEN ER WEL LEZERS ZIJN, DIE NIET WISTEN DAT HET STUKJE STRAAT TUSSEN DE PEPERSTRAAT EN HET NAAUW TOT DE WIRDUMERDIJK BEHOORT EN DAAROM DUS OOK DE NAAM DRAAGT VAN DEZE DIJK; WIJ MAKEN ONS STERK, DAT ER VELEN ZIJN, DIE VERON DERSTELDEN, DAT OOK DIT DE NIEUWESTAD WAS. LINKS IS NOG NET HET BOVENSTE STUK VAN "HET KLOKJE" TE ZIEN, DAT IN OPA'S TIJD VOOR VEEL JONGELUI ZO'N BELANGRIJKE ROL HEEFT GESPEELD AFSPRAAKJES VOOR ZO OF ZO LAAT BIJ'T KLOKJE WAREN EENS AAN DE ORDE VAN DE DAG. OP DE HOEK VAN DE PEPERSTRAAT ZIEN WE, NET ALS NU NOG, DE WINKEL VAN FLOTTOW EN OP DE HOEK VAN DE SINT JACOBSSTRAAT ONTDEKKEN WE DE ZAAK VAN DE FIRMA F.T. HUISINGA, OFWEL DIE VAN "DOVE JELLE", ZOALS DE LEEUWADDERS VAN DIE DAGEN ZEIDEN. IN HET PAND ERNAAST DE MELKSALON VAN F.H. NIEHUSÈR EN OOK DAARAAN ZULLEN ZEKER VEEL OUDERE LEZERS HERINNERINGEN HEBBEN. GEZIEN DE NEERGELATEN ZONNESCHERMEN MOETEN WE AANNEMEN, DAT DE FOTO OP EEN ZONNIGE ZOMERDAG IS GEMAAKT, MAAR DAT BELETTE DE MENSEN NIET OM UITERMATE STEMMIG GEKLEED TE GAAN; HET IS ZWART ZWART ZWART WAT DE KLOK SLAAT, ALLEEN DE MIDDEN OVER DE STRAAT SCHRIJDENDE DIENSTBODE GAAT IN HET WIT GEKLEED. KOEKHAPPEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1