GLORIE VAN DE PAARDETRAM Koekhappen en andere leuke Sinterklaasverrassingen als prenten en gravures VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH KRAyr^i "Kijk hier nou eens, een foto van de oude paardetram, gemaakt bij het vroegere tramstation aan de Westersingel" aldus de zeer enthousiaste abonnee, die ons een dezer dagen met deze prachtige foto verblijdde. Maar hoe we er ook op turen, met de beste wil van de wereld kunnen we er geen bekend Leeuwarder punt in zien en we moeten dan ook, helaas, constateren, dat deze bijzondere plaat niet in onze goeie stad is gemaakt. Maar waar dan wel In Dokkum misschien, of in Franeker Wel, er zullen onder onze abonnee's zeker enkelen zijn, die het punt wel degelijk herkennen en een volgende maal hopen we dan ook te kunnen onthullen, waar de foto is gemaakt. Op het bord aan de gevel van het tweede pand rechts staat Oma, nee, geen Joma, maar Örna en dat lijkt ons ook al geen Leeuwarder naam. Verder begint de tekst op het bord van het pandje daarnaast met de letters Her en dat zou het begin van het woord Herberg kunnen zijn. Het gezelschap dames en heren voor de tram is duidelijk in feeststemming en met behulp van een loupe konden we zien, dat er op het kaartje in het midden boven de voorkant een tekst is aangebracht. Waarschijnlijk staan er twee jaartallen op met daaronder:.jarig jubileum en een naam. De foto moet in het hartje van de winter zijn gemaakt, wat we niet zozeer aan de kale bomen, dan wel aan een van de gefotografeerde jongetjes kunnen zien. Het tweede knaapje rechts, een keurig kereltje met mooie bontmuts op, heeft immers een paar schaatsen in z'n hand en we zullen maar aannemen, dat hij net op weg naar de ijsbaan was. En dat moet in dit geval dan een volkomen sneeuwvrije baan zijn geweest - ook op straat ligt helemaal geen sneeuw. Bü T KLEINE KRANTSJE NAAST EMMAKADE 39 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Elfde jaargang 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1.— 30-11-74 nummer 230

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1