FA. ALEX COPINI LEEUWARDENZO WAS HET €le leeuw en ties ma 10 REACTIES OP DE PAARDETRAM Brillont J U/W E L I E R Zilver e Gero Cassettes e Uurwerken e Omega dealer technisch installatie bureau leeuwarden - weerd 24 - tel. 35735* Makkum Witmarsum. WitDiarsnm Nakku 111. Amsterdam Lemmer Joure. Joure Lemmer Amsterdam. HET RUITERSKW ARTIER „Wegens het waken der overledene" 't 3^.leine 3<Crantóje leeót iedereen PEPERSTRAAT 11 - TEU JON 26880 - LEEUWARDEN centrale verwarming gasverwarming oliestookinrichtingen Makkum v. 5 40 8 50z 12 20 2 lOz 4 20z 8 00 Wous 6 05 9 15z 12 45 2 35z 4 45z 8 25 Harkezijl 6 15 9 25z 12 55 2 45z 4 55z 8 35 Witmarsum a. 6 25 9 35z 1 05' 2 55z 5 05z 8 45 Witmarsum v. 8 00 10 lOz 1 22 3 lOz 5 50z 8 57 Harkezijl 8 15 10 20z '1 32 3 20z 6 OOz 9 07 Wons 8 25 10 30z 1 42 3 30z 6 lOz 9 17 Makkum a. 8 50 10 55z 2 07 3 55z 6 35z 9 42 Amsterdam v. Lemmer a. Joure a. 1200z 430z 524 gr 612 r 700 715 1002 803^1803 5:1050 l'204z 1252z 200 410z 248 458z 532z 724 945 620z 812 1033 n Alleen vrijdagf Berlikum V. fi 501 9 40 13 35 3 13 C 07 9 28 8 0512 03 St. Anna Parochie a. 7 10 J10 <>o 1 00 3 38 6 27 9 53 8 3012 28 St. Anna Parochie V. 7 15 10 05 1 05 3 40 6 30 9 5 t S 40 2 28 Berlikum a. 7 35 10 30 1 30 4 05 6 50 10 19 9 05 2 53 -f Deze tram loopt tot en vertrekt van het' Café van der Zee. dcu buck v. d. Nuurderbrug. uit de doos met sniepsnaren Vandaag is er uit onze Doos met Sniepsnaren een hoogstmerk- waardige rekening te voorschijn gekomen, "Uitgaven wegens de dood van Siebren T. Terpstra". Het stuk is niet gedateerd en we weten ook niet, wie en wat Siebren Terpstra was en waar hij heeft gewoond. Het enige dat we zeker weten is z'n dood; het blijkt overduidelijk uit dit wat macabere overzichtje, dat waarschijnlijk wel honderd jaar of langer geleden is ge maakt en dat voor de nabestaan den van de overledene bestemd moet zijn geweest. Het bestaat uit precies vijftien onkostenposten, allemaal "we gens" - wegens het afleggen, wegens het omzeggen, wegens het kistekleed, wegens het graf enzovoort. Opzienbarend is de post van f. 2.00 "wegens het waken der overledene". Dat zou een biolo gisch wonder zijn geweest, maar er zal wel bedoeld zijn voor het waken bij de overledene en dan is het natuurlijk wel duidelijk. De andere posten spreken voor zichzelf, behalve die ene: wat kan die f. 38.40 (een flink bedrag!) "wegens het leed der begravenis" nou zijn geweest? Is er een van onze lezers, die er een idee van heeft, waarop deze post betrekking kan hebben gehad Het totaal bedrag van de rekening is f. 195.10 en dat - aldus werd ons van deskundige zijde verzekerd - wijst er op, dat deze overleden meneer Siebren T. Terpstra een vooraanstaand persoon moet zijn geweest; voor zolang geleden is het althans een zeer fors bedrag. Het had trouwens nog een dubbeltje hoger moeten zijn, want bij het optellen is nog een vergissing gemaakt. Telt u het maar eens na Jourev.18 25 g' Lemmer a. '9 13 ei, v. |9 20z g' Amsterdam a. |l 50zïï- 1112z I200z (Vervolgvan pagina3) heeft. "De herberg rechts" zo berichtte hij ons. is die van Van der Meer en die is er inderdaad nu nog - de tramconducteur met baard zou een Mulder zijn geweest en verder meent de heer Lubberts in de koetsier een Minze van de Velde te herken nen. De heer Lubberts heeft ons toegezegd verdere naspeuringen te zullen doen, 'zodat we mis schien nog meer van de afbeel ding te weten komen. Omdat het bij voorbaat vast stond, dat de foto niet in Leeuwarden was gemaakt, was de heer Hoitsma te Middelburg zo vriendelijk "om de wellicht teleurgestelde lezer van ons Krantsje en anderen van dienst te zijn" ons een foto toe te sturen, die wèl uit Leeuwarden kwam, een mooie plaat uit 1900, waarop we de stoomtram zien op het station Vrouwenpoort met op de achtergrond de (in 1919 afgebroken) molen Het Lam. Heel graag drukken wij nu deze echte Leeuwarder plaat in 't Kleine Krantsje af.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 10