Fa. J. Kruize en Zn. HUTTIN6 Fa. J. Otma Rabobank tS dekkleden verhuur fa.s.p0STMA „FEDDE DIJKSTRA REFORMPRODUCTEN EN SPECIALITEITEN &PRESSEN PRETTIcïc 'Jene ver van Plattegrondjes van Leeuwarden Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor i Transporten naar overal door Firma A. Niemendal Gereedschap voor jaren1 OTMA Onder één dak en voor iedereen 12 OOK VERKOOP Scherpe prijzen VOORSTREEK 65-67 TELEFOON 36235 En een héél prettig adres voor Radio Riemersma GEREEDSCHAPPEN" 't ZVleine ÏHCrar'óje leeót iedereen OFFSET DRUE!K£RIJ J. J. TOUWEN Eewal 51 b Leeuwarden Telef. 26684 Ao 1880 Zuidergrachtswal 24 Tel. 25315, na 18 u. 05118-616 LEEUWARDEN KwhT van nieuwe kleden in alle afmetingen, o.a. van katoendoek, hennep- en nylondoek GAZELLE HUSQVARNA HONDA Natuurlijk bij: Merken met reputatie Situatie 1550 zeer curieus 5.50 Gravures van oude stadspoorten 2.50 Elfstedenlogboek 1963 nog enkele ex. 6.90 De schaatsen scherp - Elfstedentocht, standaardwerk 27.50 Friesland Sportief - De 4 specifiek Friese takken van sport 27.50 Vredeman de Vriesstr. 1, (naast Emmakade39) U weet wel: 1 tussen Voorstreek en Eewal Wortelhaven 85 23555 Verlengde Schrans 14 Leeuwarden GROOTSTE KEUS IN T.V.'s RADIO'S RADIOMEUBELS TRANSISTOR- RADIO's MET 1 JAAR GARANTIE EN VOLLEDIGE GRATIS SERVICE ALLE MERKEN Bij de Put, hoek Sacramentstraat Telefoon: 05100-33125 en 23172 RUITERSKWARTIER 47 LEEUWARDEN TELEFOON 05100 - 36335 GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS DE FRIESCHE STEENHOUWERS SINDS 1930 TELEFOON 30180 - 27866 - 28286 Wirdumerdijk 21Leeuwarden Telefoon 30649 Alles waar u een bank voor nodig hebt, vindt u bij de Rabobank, de bank voor iedereen. De bank die altijd dichtbij is. Om uit 8 verschillende spaarvormen te kiezen, verzekeringen af te sluiten, een vakantiereis te boeken of uw kostbaarheden in bewaring te geven. Of gewoon voor een rustig gesprek over zaken, waarin juist een zo veelzijdige bank passende uitkomst kan bieden. Op de manier die aan persoonlijke belangen tegemoetkomt. Want dat vooral is het kenmerk van de diensten van de bank, waaraan meer dan 6 miljoen Nederlanders de voorkeur geven RUIM20 VESTIGINGSPUNTEN IN LEEUWARDEN EN OMGEVING

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 12