„LA VENEZIA" TROMP'S Automatiek T OKSHOOFD herberg de Waag Zoekt U verpozing YHfitlaktei w 11 't 3^leine ZtCrar'óje leeM iedereen GEZELLIG UITGAAN ORANJE HOÏEL Midden in de oude stad, ouderwetse drankjes van Friese bodem. Eig. Leo Hasz- Kleine Hoogstraat 2 (hoek Eewal) Leeuwarden - telefoon 38448 Voor een hartige hap naar t.o. de Harmonie Telefoon 22402 Filiaal: 't Bólle Hüske Grote Hoogstraat 18 Het adres voor fijnproevers Alles bereid in eigen keuken Het is altijd opmerkelijk te ervaren, hoe snel de mensen wennen aan situatie's, die nog maar betrekkelijk kort geleden veranderd zijn. Niet lang na het gereedkomen van een nieuw pand op een bepaalde plaats in de binnenstad weten we ons bijvoorbeeld al niet meer te herinneren, hoe de toestand ter plaatse daarvoor ook al weer was; althans niet tot in details. Elke nieuw bouw, hoe ongewoon ze eerst ook lijkt, verovert al heel gauw in het stadsbeeld haar eigen plaats. Dat denk je ook bij het zien van een foto als deze van het Gezellige Uitgaan in vroeger tijd. De plaat, van het Oranjehotel aan de Stationsweg, herinnert ons aan de situatie, zoals die vóór en ook nog kort na de oorlog was; we zien hier het oude hotelgebouw met de veranda ervoor. Na de bevrijding, toen de gebroeders Henk en Germ Bonnema hun intrek namen in het hotel, werd het verbouwd en verdween de open aanbouw voor het pand. De juiste datum, waarop deze foto werd gemaakt, weten we niet, maar dat zal wel in de dertiger jaren zijn geweest, toen Eelke Mensonides er de scepter zwaaide, nadat het hotel lange tijd in handen van Vermeulen was geweest. V o TOT ZIENS IN Kleine Hoogstraat 10 - Leeuwarden Tel. 05100-51596 Ook voor Uw privéparty of receptie EIG. NANNE KUPERUS Welkom in Specialiteitenrestaurant ..Herberg de Waag".'.' Een voortre ffelijke menukaart en een gezellige s feer Ikaarslicht en open haard). Tegen vriendelijke prijsjes Voorkinderen voordelige kindermenu 's. Iédere (behalve zondagen maandag) geopend van 10 tot 23 uur. U w gast heer: Jan Dirk Haantjes. telefoon 3 72 50 Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe mo derne ijssalon VOORSTREEK 87 - LEEUWARDEN Wij serveren een heerlijk kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken Venozia" kwaliteit

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 11