HUTTING GRAFTAKKEN en GRAFKRANSEN Fa. J. Otma meubellistige ideeën DIT STAAT ZO VAST ALS DE OLDEHOVE Radio Riemersma SCHAAF Schoenen met pasvorm NIEUWESTAD 86 HIER IS HET ALTIJD GOÉD ZAKEN DOEN JAC COPINI DE VROUWENPOORT POSTMUS ijzerhandel •m hamer/ma bv HÉT HUIS VAN DE VELE KOOPJES Oldegalïleën 45 Telefoon 28317 Transporten naar overal door Firma A. Niemendal l VERWARM] l LEEUWAR NIJP'S bloementuil* Gereedschap voor jaren 12 Ruiterskwartier 47 - Leeuwarden TELEFOON 05100 - 26335 van der Melde GEREEDSCHAPPEN HCleine 3>Crantt>je leeót iedereen IS HET ADRES VOOR AL UW VESTEN TRUIEN IIELANCAPANTALONS MAILLOTS GAZELLE fietsen HUSQVARNA naaimachines HONDA brommers Merken met reputatie! Natuurlijk bij VOORSTREEK 65-67 TELEFOON 36235 GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS DE ERIËSCHE STEENHOUWERS SINDS 1930 TELEFOON 30180 - 27866 - 28286 Een horloge moet je kunnen vertrouwen. De zaak, die ze levert ook! Vakkundige adviezen van een vakkundig adres Prins Hendrikstraat 9 - Leeuwarden - Tel. 25221 Grootste keus in T.V.'s, RADIO'S, RADIOMEUBELEN EN TRANSISTORRADIO'S. Met 1 jaar garantie en volledige gratis service Alle merken Bij de Put boek Sacrementstraai Telefoon 33125 en 23172 centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale verwarming - Quick-Fit-eysteen verwarming - Quick-Fit-systaem verwarming - Quick-Fit-eyateem verwarming - Quick-Fit-systeem verwarm-tr - Quick-Fit-systeem ver. ::rning - Quick-Fit-6y9teera ver..-arming - Quick-Fit-syGteem verwarming - Quick-Fit-syeteem verwarming - Quick-Pit-eyrteem verwarming -. Ouick-Fit-syeteeo BOEKHANDEL NIEUWESTAD 90 LEEUWARDEN TELEF 05100-29648* CAFE-RESTAURANT SLIJTERIJ Vanouds het gezellige trefpunt op de hoek van de Nieuwestad Ook zeer geschikt voor VERGADERINGEN - RECEPTIES - PARTIJEN Nieuwestad 1 Leeuwarden Telefoon (05100) - 23518 in rustige uitvoering EKSTERSTRAAT 11 Leeuwarden Telefoon 30182 Wirdumerdijk 21, Leeuwarden Telefoon 30649 Heeft u iels nodig op hel gebied van IJZERWAREN? Een slot, een paar deurkrukken, wat spijkers, eer. stuk gaas of dakleer? Een paar scharnieren, een brievenbus of wat dan ook? U vindt hel geschikt bij RUITERSKWARTIER 61 - Tel. 27089 - Leeuwarden y MMM woninginrichting schrans 104 leeuwarden tel 23005

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 12