SKUTSJES AAN DE EMMAKADE ADVERTENTIES UIT VROEGER JAREN Heden voorhanden: Dinsdag 2 Juni a.s. Mittona's BeNeimmnes, Eiken Ledikanten mi 21.50, -12.50. K. A. WIERDA Nienwestad 15 - Leen warden. MEDEDEELING 3 MOOI LEEUWARDEN Bloemkool - Brusselsch Lof Bladspinazie Schorseneren Kropsla Bladjesla •- gekookte Biet - Radijs Spruiten Stoofprei enz. enz. Telef. interc. 575 Boter, Kaas, Eieren, Fijne Vieeschw&ren, Comestibles, Wijnen enz. It. G. BIJLSMA, Eewal 48. f 5i/eme 3-Crantóje leeót iedereen "Deze foto's heb ik nog niet in 't Kleine Krantsje gezien" aldus berichtte ons een onbekende lezer, die ons dezer dagen verblijdde met een serie reproducties van Leeuwarder prentbriefkaarten. Een van die foto's was deze van de Emmakade, waarop we twee skütsjes zeilend in het Nieuwe Kanaal kunnen zien. Het is wel een heel bijzondere plaat, althans gezien door de ogen van de mensen van nu. Skütsjes zeilen er hier al lang niet meer; trouwens er veranderde in de loop der jaren nog veel meer. Links verscheen Van Slooten's Pepermuntfabriek en op de achtergrond kwamen de gebouwen van de Electrische Centrale. Het brugje is nog van de oude stempel en ook de molen verdween. Dat moet tussen twee haakjes de molen De Kroon zijn geweest, die aan deze kant van Schilkampen heeft gestaan. Te koop: weinisr eebruikle Kinderwagen.' kindervouwstoel eti wieg. llleekerst raat 43. Houten Ledikant te Loop. Adres Concierge, Gerechtshof. Leverworst met spek, extra lekker. "Der pond 40 ct. Machinaal uitge-ji sneden, groote plakken, perf ons 10 ct. Adres J. vd. Formi Hn.. Noorderweg '2. De fraaie foto van de oude watertoren aan het Zuiderplein in Leeuwarden op de voorpagina van dit Kleine Krantsje is een jaar of tien geleden gemaakt door onze abonnee en stadge noot, de heer Jelle Foppema. Hij was ook de maker van de foto, die de vorige maal op de voorpagina van 't Kleine Krants je heeft gestaan. Dat was een plaat, en veel lezers zullen het punt hebben herkend, van het Luilekkerland aan de Nieuwebu- ren, zoals het vroeger was. Sf. Jacobsstr. 14-16, Leeuwarden. Vriendelijk aanbevelend, Voor nette bediening en goede kwaliteiten zal steeds worden zorg gedragen. Bestellingen worden gaarne aan huis bezorgd. Beleefd aanbevelend, VEILIGHEID VOOR ALLES. De jongeling Tjeerd M. verricht te op 11 April een daad, waarmee hij de veiligheid van het verkeer meende te bevorde ren. Het gebeurde op de Nieuwe- stad Z.Z. Tjeerd reed daar hard trappend op een bakfiets en ontwaarde toen een geopend autoportier in, wat men kan noemen, zijn rijbaan. Dit te zien, ontstak in hem de heftige drang naar absolute veiligheid op de weg en uitte zich in een harde klap tegen de loshangende deur, waardoor de man plus bagage op halverwege zijnde onaange naam getroffen werden. Ook deze verdachte trachtte aan zijn daad eenige luister bij te zetten met een beroep op veilig verkeer, maar ook hier in strijd met de politieverklaring, die spreekt van baldadigheid- In dat licht bezien is een boete van f. 5.of 5 d.h. verklaarbaar „Ik ben werkloos mijnheer. „Wat is je beroep Vervolg op pagina 7

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 3