Uw eigen bank Friesland Bank WEEK EERDER 't 5kleine 3<.rantóje leeót iedereen Lezers klommen in de pen Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. PAARDETRAM Op de frontpagina yan het laatst verschenen 't Kleine Krantsje staat de foto met paardetram en U vraagt daarbij waar die foto is genomen. Naar mijn stellige overtuiging is het Dokkum nabij de Woud poort. Links is nog zichtbaar een gedeelte van het tramstation en rechts (hoge gebouw) is inder daad een Herberg, in mijn jonge tijd eigenaar zekere Van dei- Meer; daarnaast was een door reed. De naam moet zijn Jorna. De rij bomen staat op het Zuiderbol- werk. Met die oude paardetram heb ik vroeger dikwijls gereden. Ik had soms moeilijkheden met dat paard, vooral op het lange traject van Murmerwoude naar de Valorn, in de wandeling genoemd "Psalm 119". Even ten zuiden van het voormalige tram station bevond zich de z.g. Lutje- bleek, bij vele oud Dokkumers nog wel bekend. Drachten T. Dantuma. ROOIE JAN Het levensverhaal van Jantje Breedenbach, alias Rooie Jan, riep bij mij herinneringen op. Waar die naam vandaan kwam; mogelijk omdat hij alles altijd rood verfde met een goud biesje tot zelfs de bloempotten in de vensterbank en de klompen. Hij maakte ook mooie knikkers, achtkantig. Wij als kinderen, als we uit school 6 kwamen, gingen altijd bij de draaiers kijken. Voor het eerste raam zat onze overbuurman. Willem Aarden; voor het andere raam een man met een hele dikke pruim achter de kiezen en hij werd dan ook "De pruim" genoemd. Kwaad werd hij, als we dat in koor riepen. Nog zie ik Aarden zitten aan de schijf, de duim in een groot stuk klei en maar trappen. Ik ben nog in het bezit van een bloemenhanger (groen en bruin) door hem gemaakt. Vaak ben ik binnen geweest, waar het paardje in de rondte liep. Er werkte daar ook iemand die Stille Pieter (Brandsma werd genoemd; verder Homme van Dijk een een hele grote man, die in de Bote van Bolswertstraat woonde. Ik meende dat die Jelle heette. Zondags had hij altijd wat te veel op. Nog zie ik Dorama daar rondstappen in de tuin in de rijbroek, een zweep in de hand. ren rector Ringnalda Grieks, Verdam latijn. Poll Nederlands Hoorn Geschiedenis, v.d. Veen wiskunde, Brederode Frans. Boonstra Duits en Bonnema Natte His. Ik had 't ongeluk in de knapste klas te zitten en kon maar moeizaam meekomen. Ook al omdat ik schoolgaan als een noodzakelijk kwaad beschouw de, omdat ik al lang van plan was naar 't Conservatorium in Amsterdam te gaan en niet genoeg doordrongen was van het belang van algemene ontwikke ling. Toch waren er lessen, die ik prettig vond, zoals nederlands en natte his. Ringnalda gaf enig les en werkte veel met spreuken en mopjes. Van hem weet ik nog altijd de spreuken: "Simia quam similis tur pessima bestia nobis" en "dulce est desipere in loco", de aap dat lelijke beest, wat lijkt 't toch op ons en 't is zoet op zijn tijd eens dwaas te zijn. Verder was van hem: wie was de vader van Adam Pa Radijs. Voor Hebreeuws was er D. Halberstadt. Ik vond herb wat zielig want hij werd dool de jongens van de hoogste klas vaak uitgelachen. Dat gebeurde dan op straat. Later toen ik in Haarlem woonde heb ik vaak zijn dochter ontmoet. Zij diri geerde een dameskoortje en was getrouwd met een gewezen zee-officier. In 't begin van de oorlog hebben ze zelf een eind aan hun leven gemaakt, uit angst voor de moffen. De heer v. Esveld heb ik als leraar niet meer meegemaakt, maar kende hem en z'n vrouw heel goed want ze woonden tegenover ons in de J.W. Frisostraat. Later hier in Bloe mend aal. Een fijn stel mensen. De heer Verdam speelde viool en heb ik Dit nummer 232 van 't Kleine Krantsje had U eigenlijk een week later moeten ontvangen. Door de beide kerstdagen, die vallen in het midden van de volgende week, was het ons onmogelijk de krant op de juiste datum te laten verschijnen. Het eerstvolgende nummer (233) van 't Kleine Krantsje komt wel weer op de goeie dag bij U in de bus, namelijk op vrijdag 10 januari 1975. wel muziek mee gemaakt. De heer Brederode mocht ik niet; ik was bang voor hem want als hij me aankeek met z'n groene ogen wist ik niets meer en dan kreeg ik een schampere opmerking. Er waren meer die daar last van hadden. Zo weet ik van een leerling van de R.H.B.S. waar hij ook les gaf, die uit pure zenuwachtigheid niet eten kon als hij frans had die dag. In mijn tijd hadden de jongens zilveren bandjes om hun pet. Vervolg op pagina 7 Leeuwarden HET GYM PJP.R. De artikeltjes van Mr. J.S. Brouwer over het Gymnasium hebben mij weer in m'n jeugd tijd teruggebracht. Op de eerste foto zag ik nog twee bekenden, n.l. de heren Brederode en Poll. Eerst dacht ik dat Mej. Marwitz er ook bij was; maar uit 't onderschrift bleek dat Mej. Maathuis te zijn. Zij lijken erg op elkaar. Ik was in de jaren 1903 tot 1907 op 't Gym en had behalve juffr. Marwitz als lera- U weet het toch nog wel SLAGERIJ SWART voor droge worst en speciale vleeswaren gemaakt naar eigen 100 jaar oud recept. Ook voor de feestdagen het adres voor rollades en speci aliteiten. Nieuwestad 16 - Leeuwarden Een foto van omstreeks 1925 van de Industrie- en Huishoudschool aan de Speelmansstraat. De dames krijgen tekenles van de heer Martin, die we ook op deze afbeelding zien. Helaas zijn niet alle namen bekend, maar verschillende kunnen we toch wel noemen. Staande van links naar rechts de heer Martin, Arisje Smit, Brenninkmeyer, een meisje, dat later met een meneer Vlietstra is getrouwd, een zekere Anna, dan een onbekende, A.W. Viersen, Mammen en twee onbekenden. Op de voorste rij: een dochter van Brada, de slager uit de Kleine Kerkstraat, een meisje van De Boer van de Groningerstraatweg, Annie Swart, een onbekende en een dochter van slager De Boer met een vraagteken.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 4