FA. ALEX COPINI juavelier :Kr' rs^sr- LEEUWARDENZO WAS HET UTTIN6 tie leeuw en ties ma Transporten naar overal door Firma A. Niemendal 10 PEPERSTRA AT 11 -TEL 26880 -LEEUWARDEN «Zilver «Omega dealer technisch installatie bureau leeuwarden - weerd 24 - tel. 35735* 'f 3£(ei>ie 3^-rantóje leeót iedereen centrale verwarming gasverwarming oliestookinrichtingen RUITERSKWARTIER 47 LEEUWARDEN TELEFOON 05100 - 36335 Lezers in de pen. (Vervolg van pagina 4). sje" no. 237 te verstrekken. Met waardering heb ik zijn op prettige wijze beschreven jeugd herinneringen aan "Het Rode Dorp" gelezen. Ik heb er niet gewoond, maar ben er wel veel geweest. Mijn herinneringen gaan in deze terug tot mijn schooljaren, rond 1900, in welke jaren wij woonden in de "Hendriksbuurt", één der zijstraatjes van de 2e Achter de Hoven, over de 2e spoorover- gang. Als jongens van 10 jaar zwierven wij dagelijks via het "Pel", in de wijde omgeving, waar toen het "Parkherstellings" Complex en het "Rode dorp" nog niet bestopden. Ook wij gingen in de zomer linia recta door de weilanden naar de "Greuns" om te zwemmen. Dat "Pel" was destijds een mooi smal weggetje, aan weerszijden beplant met volwassen hoge bomen, een pracht laantje, dat doorliep tot aan de 2e spoorover- gang vlak bij de Zuivelfabriek. Dit kronkelende pittoreske laan tje was aan weerszijden geflan keerd door wijd uitgestrekte wei landen; ten zuiden tot aan de Potmarge en ten noorden tot aan de Groninger spoorweg. Er stonden nog ergens huizen, behalve ten westen tot aan de eerste bocht (nu Park Herstel lingsoord) een rijtje nieuwe huizen, waartussen de Huizu- merstraat, en daarachter grote groentetuinen. Vanaf het laatste (Johannes- buurt) ten oosten van de weg, stonden nog geen huizen; wel waren er moes- en groentetui nen. Verderop aan dezelfde kant stond de grote boerderij van de familie Schoustra, recht tegen over de Huizumerstrajd. Daarna totaal niets, alleen tuinen. Voor ons jongens een ideale omgeving om te spelen, slootje springen èn ondeugende dingen te doen; zoals wortels, appels en peren weg te "nemen", uit de diverse moes- en groentetuinen, welke zich uitstrekten tot aan de oevers van de "Potmarge", te genover het dorp Huizum. En nu het "raadsel" waarover "Aid Ljouwter" schrijft, n.l. de grote "villa", halverwege en ten Noorden van het Pelweggetje, een eindje het land in. Deze villa deed vóór 1900 dienst als vóórhuis van een tamelijk grote boerderij met het traditio nele hoge puntdak. In deze boerderij had de heer van Asperen een wasserij geves tigd, met rondom ruime bleek velden. Hier werkten enige, in onze jongensogen, oude vrou wen. Ze stonden in de schuur, op GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS HET RUITERSKWARTIER ul rRIESCHE STEENHOUWERS SINDS 1930 TELEFOON 30180 28286

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 10