„LA VENEZIA" F. POPMA Lzn DIE GOEIE OUWE TIJD Voor koop en verkoop van uw woonhuis Zoekt U verpozing Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn' 11 makelaarskantoor TECHNISCH BURO 'f Z^leine ^.rantóje ieeót iedereen Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe moderne ijssalon VOORSTREEK 87 LEEUWARDEN Wij serveren een heerlijk kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken „La Venezia" kwaliteit MAHLINGtRSlNGE,L 23 HOEK HARLINGERSTR WEG LEEUWARDEN TELEFOON Of»VOO 21480 MAKELAAH ONR GOEDEREN LID NBM CENTRALE VERWARMING op aardgas en olie VENTILATIE LUCHTBEHANDELINGS-TECHNIEK OLIESTOOKINSTALLATIES Leeuwarden Telefoon 29700 DE SOPHIALAAN een lange rij en wasten met de handen de diverse "burgerwas- sen' in houten kuipen. Deze oude vrouwen, waaronder enkele gebrekkigen, werkten van 's morgens 6 tot 's avonds 7 8 uur, zes dagen per week. Ze verdienden uiteraard een zeer laag loon, zoals gebruikelijk in die tijd. Na het wassen van het linnen goed, werd dit uitgespreid op het grote grasveld vlak langs een zeer brede sloot. Een man bestrooide dan dit linnen met water uit de sloot. Dit d.m.v. een lange smalle schep, hol gebogen, waaraan een uitzonderlijk lange steel. Deze holle schep was wel een meter lang, de steel wel ander halve meter. De diverse wassen werden per paardewagen uit de stad ge haald, verpakt in grote witte zakken, deze geborgen in ijzeren manden van bandijzer, met grote vierkante "mazen" er in. Deze wagen, bemand met twee mannen, reed geregeld ons straatje ratelend voorbij. Op een zaterdagavond in de herfst van 1900 of 1901, kwam' mijn vader uit de stad in huis en riep; "de hele Bleek staat in brand". Hoewel het voor onze begrippen reeds laat was 10 uur) repten allen zich in looppas het Pel door, eh jawel; het was ABONNEES DIE GAAN VERHUIZEN: tijdig adreswijziging opgeven reeds een grote vuurgloed, waar van de vlammen al hoog boven het dak van de schuur oplaai den. Het was bij donker een machtige aanblik. Het moet gezegd; wij kinderen hebben van dit groteske schouwspel, als een gratis vuurwerk geweldig geno ten. Van de schuur bleef niets over, het grote voorhuis bleef behou den. Een lange tijd later wilde de heer van Asperen op deze plaats enkele woningen laten bouwen, waarmee ondertussen reeds was begonnen; echter zonder toe stemming van de Gemeente, reden waarom met de bouw halverwege moest worden ge stopt. Als een ruïne zijn deze onvol tooide woningen, jarenlang blij ven staan, dienend tot een gewil de speelplaats voor kinderen. Toen met het uitgebreide stra- 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN tenplan van de Gemeente werd begonnen, zijn deze "halve" woningen met de "villa" afge broken. Sneek G. de Vries. A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 - Telefoon 22495

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 11