OVER HET KATERKE VAN GOSSE EN GRIET Fa. J. Kruize en Zn. REFORMPRODUCTEN EN SPECIALITEITEN 12 (TWEEDE DEEL) tfe Jenever van Plattegrondjes van Leeuwarden VOORSTREEK 65-67 TELEFOON 36235 Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor En een héél prettig adres voor Het belangrijkste verschil zit al in het karakter. Want Rabobanken zijn coöperatieve banken. Zeg maar belangen gemeenschappen. Van begin af aan toegespitst op het dienen en behartigen van de belangen van particulier en zakenman. Op een persoonlijke, betrokken manier. Daarom ook zijn we zo dicht mogelijk bij de klant gaan zitten. Overal verspreid, door stad en land. Gemakkelijk binnen bereik voor iedereen. Mede waardoor we Nederlands grootste bank zijn geworden. Met vele miljoenen klanten. 't 3^.leine 3^~rcmtóje leeót iedereen As meessen giert kiertders hew- we, maar een beest, een hon of een kat bijvoorbeeld, dan gane ze zo 'n beest verzorgen of et een kien is. Ze prate der teugen. Foei, zegge ze, as een kat een stukje vlees wegpikt of 'zowat. Dat magst niet doen, dat weest oek wel. En zuksoorten van dingen meer. Toen et katsje bij Gosse en Griet in et gezin opnomen was, must et oek een naam hewwe. Hoe zalle we et katsje noeme, zei Griet. Joris, zei Gosse. Wat zeist. Ik zeg Joris, herhaalde Gosse. Waarom Joris, vroeg Griet. Daarom, zei Gosse. En daar bleef et bij. Joris voelde zich al heel gauw tuus bij Gosse en Griet. Griet had nog een oud, wollen kleedsje en dat wudde bij de kachel leid en daar mocht Joris op legge. Maar en daar had je et nou weer, Stelpstra had et katsje destieds inne stoel van Gosse neerleid en dat was nou et uutverkoren plakje van Joris. As Gosse savens tuus kwam, was et eerste wat ie doen must, Joris uut de stoel tille en op zien kleedsje bij de kachel legge. Uut zich zelf gong Joris van zien levensdagen niet uut de stoel, nooit. Joris groeide as kool. En gien wonder. Griet verwende em of et een kien was. Lekkere viskoppen van de vis boer. Griet kookte ze eerst voordat Joris ze in zien etens bakje kreeg. Vedder kreeg ie natuurlijk melk op een skuttel- tsje. In et begin deed Griet er nog wel es een rauw eike deur. Is et dan een wonder dat een katerke gauw groot wudt Joris had een leventsje as een luus op een zeer hoofd. Ete en dan slape en dan es een klein kuierke make in de buurt. Mooier leven is niet denkbaar, zu ik zo zege, en dat von Joris oek. En zo leefde Joris vedder, tot de tied kwam, dat Joris andacht voor et vrouwelijk geslacht kreeg. D'r was gien poes in de buurt die de charmes van Joris weer staan kon en toen de lente anbrak was et gejammer en geblaas snachts overal in de buurt hoorbaar. Meessen, die niet van katten hielden en de andere morren weer vroeg op musten, smeten met water en verwensten Joris en alle andere katten hardgrondig. Tot in de hel wensten ze. En terecht. Maar an de seksuele genietingen van Joris kwam oek weer een eind en et gevolg was, dat alle poezen in de buurt binnen de kortste keren zwanger waren. As Joris de poezen daarna teugen kwam, deed ie net of ie ze niet kon; en dat vonnen de poezen, die de liefdesnachten nog niet vergeten waren, weer niet aardig van Joris. Het leven gong vedder, en toen. oppen dag, sloeg et wrede noodlot toe. Buurman Stelpstra en Gosse en Griet lazzen samen et Leeuwad der Nijsblad. De krant wudde de ene week bij Stelpstra bracht en de andere week bij Gosse en Griet. Dat wist de kranteman precies. En as nou de krant er was, dan zatten Gosse en Griet bij de tafel. De krant deelden ze dan en dan lag et gedeelte, dat Gosse an et lezen was, plat oppe tafel voor em. Griet zat an de andere kant van de tafel en die had de krant altied inne hannen. Joris ontdekte oppen keer, dat et oek wel lekker lei op zo n krant en dus sprong Joris oppen avend oppe tafel en gong met zien steert naar Gosse toe oppe krant leggen. De poten onder em en de ogen dicht en daar lag Joris. Gosse von dat nou weer niet zo leuk en hij pakte Joris op en zette em oppe grond neer. Dat spultsje gong zo een paar avenden deur en toen begon et Gosse grondig te vervelen. Hij pakte Joris weer op en zette em tamelik stevig oppe grond en zei teugen Joris; en nou is et uut, begrepen Joris gaf gien kik en liet Gosse kletse. Hij sprong weer oppe tafel, gong met zien gat naar Gosse toe voor em staan, tilde de steert op en pieste Gosse vlak in zien gezicht. Ah Jasses Gadverdamme Smerige rotkat en nog wat woorden van gelieke strekking, welden uut de keel van Gosse, terwiel de kattepies van zien gezicht droop. Kom, gauw naar de keuken, riep Griet. In de keuken waste Griet et gezicht van Gosse skoon. Terwiel dit gebeurde, kwam Stelpstra an de deur om de krant op te halen. Hiervan maakte Joris gebruuk om uut et huus te vluchten. Wat is hier gebeurd, zei Stelp stra. Ja, ja, zei Stelpstra. toen ie et verhaal hoord had, zukke dingen kanne gebeure, as een kater niet sneden is. Et enigste is om em snije te laten deur veearts Velstra. En zo kon et gebeure, dat Stelpstra de andere dag et streekje uut liep met in zien linkerhan een zak. En in die zak zat Joris. Velstra, de veearts, opereerde Joris vakkundig. Stelpstra het Joris weer veilig tuusbracht. Joris sliep een paar dagen achter mekaar deur, vanwege de "klei ne ingreep", zoas de veearts et noemde. Nou. voor Joris was et gien kleine ingreep. Nee hoor. Maar hij had voorgoed de smoor in op Gosse, dat wel. Bart van der Weerdt. GAZELLE HUSQVARNA HONDA Natuurlijk bij: Merken met reputatie 1 Situatie 1550 zeer curieus 5,50 Gravures van oude stadspoorten 2,50 Elfstedenlogboek 1963 nog enkele ex. 7,90 De schaatsen scherp - Elfstedentocht, standaardwerk 27,50 Koekhappen 8,75 Vredeman de Vriesstr. 1, (naast Emmakade 39) U weet wel: tussen Voorstreek en Eowal Wortelhaven 85

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 12