TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN 3 't 3i(eme 3£rantóje leeót iedereen Deze foto van de zesde klas van de Hofschool (voor meisjes) is gemaakt in het cursusjaar 1932-33. Hier zijn de namen van de jongedames, die ons zo charmant glimlachend aankijken - op de bovenste rij: Sienke van Zuilen, Pieteke Bruinsma, Grietje Miedema, Jopie Straat, Margo Fortuyn, Alie Simons en Loesje Turksma. Op de tweede rij: Aukje Hannema, Nethie Dwinger, Riekje v.d. Werf, Sabina Jannsch, Mientje van Gelder en Jo van Wijk. Op de derde en vierde rijen: Baukje Swart, Sytie Nauta, Loekie Loné, Fietje Leviet, Lutske Osinga, AaQe Messchaert, Geertrui Bijlenga, Ida Dieters, Nel Hilarius, Hennie Messcher, Jannie Siderius en Fientje Melot. Zittend: Tine Boelstra, Jitte Feitsma, Anneke Bodde Boonnand en Ada van der Poel. Tenslotte, last not least: de onderwijzeres is mej. G. de Boer. RECREANA (Vervolg van pagina 1). ook simpele roeibootjes, er zijn caravans en kampeertenten, er zijn bootmotoren en fietsen en brommers, er is ook alles voor de doe-het-zelver en de hobyist. Verder is er een rijke voorlich ting voor elk terrein, waarop de recreant zich beweegt: financie ring en verzekering, natuurbe scherming en gezondheidszorg. Hoewel de organiserende Stich ting Recreana niet beschikt over exacte cijfers betreffende de op de tentoonstelling bereikte om zetten, mag aangenomen wor den, dat deze in de miljoenen loopt. Niet onbelangrijk is dan ook de economische impuls, die door de Recreana in Leeuwar den wordt teweeggebracht. CORRESPONDENTIE Abonnee, mevrouw AJS. van der M. te Utrecht: De prijs van het boekje Koek- happen is, per giro besteld al thans, fl. 9,90. Afgehaald van ons kantoor Vredeman de Vries- straat 1 is het fl. 8,75. Komt U het halen MEENSEN, DIET HAASTIG BINNE, BEREIKE HUN DOEL VAAK LATER AS MEENSEN, DIET RUSTIG ANDOEN EN MAR STADIG DEURDOUWE T IS BETER, DAT DE MEEN SEN NIET OVER JE PLAN NEN PRATE - SE KANNE BETER OVER JOU DADEN PRATE; TEMEENSEN AT 'T GOEIE DADEN BINNE JE MUTTE NOOIT TE VEUL PIEKERE OVER WAT VOOR BIJ IS - ZAAGSEL KANNE JE NIET ZAGE AT JE WILLE DAT ANDERE MEENSEN KWAAD OVER JE SPREKE MUTTE JE KWAAD OVER ANDEREN SPREKE DENKE 1ST MOEILIJKSTE WAT ER BESTAAT - DAAR OM BINNE DER MAR SO'N BITSJE MEENSEN, DIE' T T PROBERE DE BESTE MENIER OM NIJE MOEILIJKHEDEN TE KRIJ- EN IS DEUR NIJE METODEN VANNE HAN TE WIZEN EEN LAUWERKRANS IS EEN SLECHT HOOFDKUSSEN SOAS DE LEIDER IS, SO BINNE SIEN VOLGELINGEN - HEWWE INNE OORLOG MOOI IN DUUTSLAND SIEN KANNEN AT ER GIEN METWERKERS VOORUUT KOMME IN EEN SAAK, KOMT DIE SAAK NIET VOORUUT JE MUTTE JE SELS ALTIED BERISPE, SOAS JE OEK EEN ANDER BERISPE SUDEN HET TOEVAL BEGUNSTIGT ALTIED DE MEENSEN, DIE'T SICH ER OP VOORBEREID HEWWE WETE JIMME DE NAAM VAN DE BESTE ONDERWIE- ZERES NEE NOU, DIE HIET BELANGSTELLING AT JE HAAST HEWWE MUT TE JE EVEN RUSTIG SITTEN GAAN AT JE PRATE BINNE JE ANT SAAIEN, AT JE HORE BINNE JE ANT OOGSTEN RECTIFICATIE: Gisteren werd ik opgebeld uit Purmerend door mijn kleinzoon van bijna 9 jaar: Opa, ik heb je verhaal gelezen, maar er staat een fout in. Er staat dat Prinses Juliana op 30 april 1908 is geboren en wij leren op school dat het in 1909 is. Ja, daar sta je dan, beschaamd dat er zo iets uit je pen is gevloeid. Inderdaad hij had gelijk, van de vele reacties van ouderen had nog niemand mij hierop attent gemaakt. Sorry, dat ik Hare Majesteit een jaar ouder had gemaakt. Leeuwarden G.T. van Kampen 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 3