DOOR DE BREEDSTRAAT: JE LANG OVER DOEN DE PUT 'i 3i/eme ^.^Crantóje leeót iedereen Sacrementstraat zit Groenink, die verderop ook nog in "In de antieke wereld" resideert. Tus sen beide bedrijfjes in vinden we de Ideeshop van R.S. van Beu- ningen Helsdingen, "restauratie atelier voor aardewerk, loodgla- zuur, glas en majolica". "Vrij entree" stond er op de deur, maar die deur zat dicht, en kon ik met geen mogelijkheid open krijgen. Aan de andere kant van de straat de antiekzaak van Van der Woude, die we vroeger konden vinden in de Bolleman- steeg; dit winkeltje zit hardstik- ke vol oud spul en is naar mijn idee de "levendigste" van de vier. hakshnis t Centrum van J. Ponne Slagerij Gerrit de Wilde Bovenhuis: A. van der Velde Onbewoond Onbewoond H.G.A. Wiener, kruidenier Bovenhuis: H. vai. Krieke M. van der Kaars, slager L. Veil inga, accountant iman en winkelier in suikerwerken ïal Cash and Carry, Van der Haag gt, leerhandelaar en schoenmaker ïal Cash and Carry, Van der Haag koopman in ongeregelde goederen J. Dooper, rijwielhandelaar ima, winkelier in kruidenierswaren Magazijn Papierhandel De Jong A. Efdé, slager Banketbakkerij De Jong schilder en winkelier in verfwaren V. v.d. Woude, handelaar in antiek HJ. Duijm, slager DIKKE DE WILDE Waar (dikke) Gerrit de Wilde in het begin van de oorlog nog voor drie dubbeltjes een pond mooi lamsvlees verkocht, zit nu een sigarenzaak, het is het Tabaks huis 't Centrum van G. Ponne, maar de naam van z'n voorgan ger, W. de Vries, staat ook nog net leesbaar op de ruit. De letters van deze naam, die er vroeger opstonden, hebben er voor altijd een indruk op achter gelaten en datzelfde verschijnsel ontdekte ik ook bij de rijwiel zaak De Komeet tegenover Zalen Schaaf. Of beter gezegd, de heer Dooper, de eigenaar, maakte me er op attent en toen zag ik het ook: Van Nelle's Thee staat er nog flauw leesbaar op het winkel raam en dan te bedenken, dat er hier al tientallen jaren geen thee meer wordt verkocht. Zelf repa reert de heer Dooper hier al acht en dertig jaar de fietsen van de Leeuwarders; daarvoor zat er een kruidenierswinkel van Feits- ma in het pand en van hem moeten nog die letters zijn. Om nog even op het Tabakshuis terug te komen: het is de enige zaak van deze branche in de straat; wel hangen er nog een paar automaten aan de muur van een belendend pand met de tekst: "Geen oud type" en het vriendelijke advies: "Gulden in werpen". Het leek me geen beste raad, want ik zag er geen enkel doosje sigaretten in. Op het raampje boven de deur van het miniscule pandje, waarin eertijds Wiener een kruideniers winkeltje dreef, ontwaarde ik tot m'n verrassing het nummer M 47 - die letter M had in overgrootvaders tijd nog enige Tripmadam, Ada en Paul Blok J. v.d. Schel, slager 932. Drie namen van voor ruim veertig n de slagerij van Damhuis. betekenis, maar nu al heel lang niet meer - het was de letter van de wijk, waarin de Breedstraat lag. Het pandje gaf trouwens ook geen enkel levensteken meer en datzelfde gold voor meer huizen aan deze kant van de straat; ze zijn of tot pakhuis of tot helemaal niks gedegradeerd. Wat niet wegneemt, dat de Breedstraat als straat in z'n geheel nog een verrassend leven dige indruk maakt, ook al dankzij de al genoemde en nog andere aantrekkelijke zaken, zoals de Tapijthal Cash en Carry van Van der Haag en de Brood- en Banketzaak van De Jong. OEROUDE GROENTEZAAK In de oostwand van de straat neemt, behalve de entree van Zalen Schaaf, de Lijstenmakerij van Minnema een dominerende positie in; verder zit hier het gloednieuwe Zonweringsbedrijf Friesland en natuurlijk de oer oude groentezaak van Braaks- ma. Deze laatste winkel is gewoon een bezienswaardigheid, omdat er sinds jaar en dag niets meer in veranderd is. De firma Braaksma is veruit de oudste in de straat: het was in 1914, dat de heer Braaksma, wiens ouders hier ook al woonden, met het verkopen van aardappelen be gon. In '54 is de heer Braaksma overleden, maar zijn weduwe zette de zaak voort en - hoogbe jaard, maar zeer fit, - doet ze dat nog steeds: "gewoon voor de aardigheid, ik ben niet anders gewend en ik zou hier niet graag vandaan willen". De vroegere Roode Winkel van Hessel de Wilde blijkt nu etalageruimte van De Komeet te zijn, maar het bovenhuis is nog bewoond en blijkens het naam bordje is de Pien van Hans niet de enige in ons land - hier wonen namelijk Johan en Pien Visser. Mocht U ze willen bezoeken, dan hoeft U niet te bellen: "Bel defect", staat er op een stuk karton, "gelieve aan de deur te rammelen". In ditzelfde pand een steen met het jaar, waarin het werd gebouwd: 1903. VERRASSENDE ONTMOETING Aan het eind van deze slenter- tocht door de Breedstraat een verrassende ontmoeting met twee oude heertjes uit Huizum (de een 80, de ander 83), die eerst van me wilden weten of het verkeer in deze straat hen van één of van twee kanten belaagde ("We wudde ouwer en je legge d'er onder voor je het wete") en die toen vlot vertelden, dat ze in deze hoek van de stad waren beland om eens naar "die meiskes inne etalage van die hoerekast oppe hoek" te gaan zien; onafhankelijk van elkaar - ze ontmoetten elkaar op de Nieuweburen en kuierden nu in de richting van de Put. "Dan troffen de heren het niet" zei ik, "want er zit net niet een". "Nee" zei de jongste, "daarom lope we nou even naar de Grote Kerk om naar het verbouwen te zien en dan komme we nog even weerom, miskien zitte ze er dan. Mar evengoed meneer, wat is 't een wereld niet Op de foto hierboven zien we mevrouw Braaksma voor haar groentezaak, veruit het oudste bedrijf in de Breedstraat. Hieronder de heer Dooper in de deuropening van zijn rjjwielzaak: ook hij zit hier al tientallen jaren. WWrf 1 wm I

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 7