Fa. J. Otma autoshop assenaar GflNZEVODRT „FEDDE DIJKSTRA" -\ Gereedschap voor jaren jaar geleden in Leeuwarden jaar geleden Leeuwarden 9 GEREEDSCHAPPEN Dat klinkt u als muziek in de oren ORGELS: PIANO'S: Nieuwestad 103 Leeuwarden stoffen-tapijten sdvans27-67- leeuwafden PASFOTO'S Simon do Vrlos OFFSET DRUKKERIJ 23555 FA.S. POSTMA HE Hj ivOHUIS wordt óók lid 1^-leifie ^Crantoje (eeof iedereen Jammer van die mooie trouwkaarten van drukkerij Wielsma uit de Ossekop 9 Wirdumerdijk 21, Leeuwarden Telefoon 30649 LEEUWARDEN Verl Schram 4 tel. -33714 ENORME SORTERING 100% SERVICE EIGEN MONTAGE-AFDELING VAKKUNDIGE VOORLICHTING Een klasse-instrument herkent u zó. Daarom kiest u bij Ganzevoort alleen uit de betero merken. Hammond, Viscount Ri-ha, Solina, Philicorda en Heyligers. Bechstein, Ibach, Schimmel, Sauter, Förster, Rösler, Rippen. Mét de bekende Genzevoort- service en gerentie. Ook déirin is Genzevoort groot I Sinds 1909 een muzikaal begrip CAF-winkel Pier Panderstraat 12 Leeuwarden telefoon 05100-32312 ALLES VOOR UW TUIN GEREEDSCHAP VOOR HOBBY EN VAKMAN DIERVOEDERS HUISHOUDELIJKE APPARATEN LUXE HOUTWAREN WASMIDDELEN ENZ. ENZ. Op 55-jarige leeftijd overlijdt de heer Sikke Bakker, eigenaar van de N.V. Handelsvereniging P.L. Bakker. De heer S. Zondervan, directeur van de N.V. Nederlandse Bioscopen, viert zijn 75e verjaardag. "Jarenlang heeft de heer Zondervan een vooraan staande plaats ingenomen in de organisatie van het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf'. Vee-exporteur Piet Hijlkema uit de Gymnasiumstraat (37) dodelijk verongelukt bij Amsterdam. Zuster E. Inia is vijf en twintig jaar verpleegster bij Het Groene Kruis. De heer A. Bergsma viert zilveren jubileum als stalbaas bij de Gemeente-reiniging. Vijf en twintig jaar bij de N.V. Erven Koumans Smeding: de heer N. Huppes, procuratiehouder en onder-directeur. Op de Lekkumerweg slaat het paard voor een boerenwagen op hol. Voerman A. van der Berg uit het Werkmanslust komt onder de wagen en wordt op slag gedood. Leeuwarder equipe Kabel-Haarman-Hoogeveen ein digt op de vijfde plaats in de Tulpenrally. "Pake" Theunis Gorter is met z'n 97 jaar de oudste inwoner van het Ned. Herv. Rusthuis in de Grote Kerkstraat. De heer T. Dijksman, monteur bij het G.E.B. krijgt bij de Frico een stroomstoot van 10.000 Volt door zich heen. Hij slaat bewusteloos tegen de grond, maar kan spoedig op eigen krachten huiswaarts keren. De Condensfabriek en de Frico benoemen Ir. J.B. Ritzuma van Ikema, landbouwattaché te Washington tot dircteur. Op 79-jarige leeftijd overlijdt de heer Mr. J.A. Stoop, oud-president van het Gerechtshof. "Met hem verliest Leeuwarden een van zijn voortreffelijkste burgers". De heer Jan Huizinga heeft 43 jaar gewerkt als pakhuischef bij de Ver. Noord Nederl. Graanbedrijf en Meelhandel; hij heeft er nu genoeg van en houdt er mee op. De jonge toneel- en cabaretvereniging Amusanto oogst bijzonder veel succes. De leiding is in handen van de heer van der Kam. Op de Wilhelminabaan wordt een oefening gehouden in het hockeyspel. "Het spel begint hier belangstel ling te krijgen". Frisia, noordelijk voetbalkampioen, is niet fortuinlijk in de strijd om het kampioenschap van Nederland en verliest alle wedstrijden. Maar landskampioen H.B.S. wordt thuis bedwongen: 1-1. De opstelling van Frisia: Overmeer; Nijhuis en Heep; Hesselink, Kingma en Visser Jr.; De Jong, Visser Sr., van Putten, Dalhuysen en Van Oostrum. De Leeuwarder Onderlinge bestaat vijf en zeventig jaar. De rechtbank veroordeelt de 38-jarige Jan C. uit Wolvega tot twintig jaar gevangenisstraf wegens moord op z'n moeder te Peperga. Dr. J.A. Römer, "en als medicus en als stadgenoot in hooge-mate gewaardeerd", viert feest: het is veertig jaar geleden, dat hij doctor in de medicijnen werd. Aan de Stienserweg wordt de eerste steen gelegd voor het rusthuis Sonnenborgh van de Ned. Herv. Gemeente. De heer T. Terpstra, hoofd van de lagere school in het Nieuwe Stads Weeshuis, viert zilveren onderwijs- jubileum. Te koop in den Goedkoopen Boekenbazar van J. Zondervan, Grote Kerkstraat 90. Het Sexuele Vraagstuk. Prijs, ingenaaid fl. 5,90. Mooie leuke maakt Vooratreek 96 t/o Leeuw. Courant J. J. TOUWEN Eewal 51 b Leeuwarden Telef. 26684 UJ TEL. ^Verlengde Schrans 14 Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 9