TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN 2 STEENHOUWERIJ D. ARENDS TROMP Technisch bedrijf - leeuwarden GASHAARDEN nieuwste m odellen Carel v. Manderstraat 1 - Telefoon 29714 't 3£leine 3<.rantóje leeM iedereen Van onze abonnee, de heer J. Tanja, ontvingen wij deze foto van leerlingen van de Bewaarschool uit de Eestraat. Hoewel de plaat omstreeks 1910 en dus langer dan zestig jaar geleden is gemaakt, wist de heer Tanja zich nog heel wat namen te herinneren. Hier komt zijn opgave: Van links naar rechts: de dames Hfd. Juf Braaksma, Juf Klaasen en een voor mij onbekende dame (sneu) (ook juf Harmke herinner ik me nog.). Bovenste rij: Hein Franconi, Marie Algra, Janke Weidema, Jeltje Topma, Boukje Wijnands, Marie Andinga, onbekende. 2e rij: Chris Zaal Jacob Tanja, Frans Neuman, Eelco Boontje, Jan Roersma, Rinse Osinga, Willem ter Horst, Frans Vergonet onbekende. 3e rij: (bij Juf Braaksma) Boomsma broertje Wolthof een onbekende, Emanuel v.d. Kaars, Revert Wolthof, Geert v. Dijk, onbekende, Henk Wijnands en met Kruisvragen Hendrik Drijver. 4e rij (meisjes): Minke Faber, Marie de Boer, Ankje ter Horst, Boukje Vonk, achter tafeltje schiet me niet te binnen, Jantje Postmus, Marie Wijnands, laatste (niet onbekend). Laatste rij: Janke vxl. Woude, broertje Marie Algra, le rij zoon onderwijzer Broersma, Inne v.d. Woude, Frederik Weidema en Ale Osinga. wm KIEPEN BINNE VESTANDI- GER DAN EEN HELE HOOP MEENSEN; SE KAKELE PAS, WANNEER SE HET El LE1T HEWWE, MAAR NOOIT ER VOOR JU MUTTE EIGELIJK EEN SPECIALIST WEZE, EEN, DIE 'T EEN BITSJE VAN ALLES WEET EN VAN EEN BITSJE ALLES VOOR EEN VESTANDIG MEENS IS DE HOOFDPRIES VANNE LOTTO EEN GELUK, VOOR EEN ONVESTANDIG MEENS GEWOON EEN RAMP WIET DE MINSTE TIED VESLAAPT LEEFT HET LANGST EEN GEWOONTE IS KREKT EEN RAGFIJNE DRAAD: WANNEER JE HEM DAGE LIJKS TOEPASSE WUDT IE SU STERK AS EEN KABEL JE KANNE MIE ALLES VRA- GE, HET NAPOLEON ES SEID, BEHALVE MIEN TIED SPAAR OP JE DOKTERSRE KENING, DEUR TE SPAREN OP JE MAALTIEDEN INSPIRATIE BETEKENT ELKE DAG WERKE KENNIS KANNE JE. ALLEEN VEROVERE, DEUR OPOFFE RING MOEILIJKHEDEN BINNE KREKT DONDERWOLKEN: INNE VERTE SIENE SE ER SWAT UUT, AT SE DICH TERBIJ KOMME BINNE SE AMPER GRIES VERANDERING VAN WERK IS DE BESTE RUST VOOR WIE NIET VEUL TIED HET EEN SUCCES BESTAAT MEESTAL UUT NEGEN MIS LUKTE SCHOTEN EN EEN TREFFER LEEUWARDEN HARLINGEN LEEUWARDEN: VOORSTREEK 90 TELEFOON 05100 25067 Het oude vertrouwde adres voor Uw GRAFWERK en ALLE NATUURSTEENWERKEN. Werkplaatsen: James Wattstraat, telefoon 05100 - 26805 Harlingen - Fabriekstraat 7 Telefoon 05178 2895

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 2