PLAATSEN KRUIS OP TOREN BONIFATIUS: ZWARE ARBEID SPANNEND KIJKSPEL NOG DRIE WEKEN: RECREANA VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN l 1976 TWAALFDE JAARGANG 6-3-1976 NUMMER 261 BIJVERDIENSTE ENQUETEUR/ENQUETRICE 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN 27maart I Vm 31 maart recreatie-stiow FRIESLANDHAL leeuwarden 'T KLEINE KRANTSJE Nu er in deze dagen zoveel gesproken wordt over het in ere herstellen van de zo jammerlijk gehalveerde Sint Bonifatiustoren leek het ons aardig een bericht Advertentie l.M.-er uit onze archieven op te diepen over een gebeurtenis, die betrek king had op het bouwen van de toren in 1884, hetzelfde jaar, waarin de fraaie Nieuwe of Sint Binnenkort moeten voor verschillende onderzoeken vele INTER VIEUWS afgenomen worden in Leeuwarden. Hiertoe zoeken wij kontakt met geïnteresseerden in de funktie van Het betreft hier een part-time job. Wanneer u meent voor deze funktie de kwaliteiten te bezitten en beschikt over vrije tijd - bij voorkeur ook in de avonduren - schrijft u dan naar: INTOMART B.V. Instituut-voor Toegepast Markt onderzoek, t.a.v. Hoofd Buitendienst, Noordse Bosje 15, Hilversum. Jacobstoren uit het stadsbeeld verdween. Op een snikhete dag in de zomer van dat jaar werd het metershoge kruis op de toren geplaatst en dat is, blijkens een Donderdag j.l. is het ijzeren kruis op den toren van het in aanbouw zijnde nieuwe Roomsch Katholiek kerkgebouw geplaatst. Vooral ook wegens de buitenge wone hitte was het een zware arbeid. Met wete, dat het kruis eene hoogte van 7 meter en eene zwaarte van niet minder dan 405 kilogram heeft en dit voorwerp moet worden bevestigd op den toren, die 84 meter hoog is. Velen volgden met belangstel ling, soms niet zonder angstige spanning, de kloeke arbeiders bij de volvoering van hunne moeilijke taak. Vermoedelijk zal met Kerstmis het gebouw in gebruik worden genomen. bericht in de krant van die dagen een hele sensatie geweest. Leest U maar. "Och jongen" vertrouwt een jon ge kerel een kennis toe, "nou weet ik niet, wat ik moet doen. Ik heb een brief gekregen van een vent, die me kapotschiet, wanneer ik z'n vrouw niet met rust zal laten". "Nou" zegt de kennis, "laat ze dan met rust". "Wie vraagt de Don Juan, "die brief was niet ondertekend." Advertentie l.M.-er r v£. i

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1