UIT DE BEVRDDINGSDAGEN VOOR LEEUWARDEN E N DE WIJDE WERELD ER OMHEEN TWAALFDE JAARGANG 17-4-1976 NUMMER 264 1 KLEINE KRANTSJE DEINING: WAT EEN PLOEG EEN VAN DE MEEST INGRIJPENDE VOORVALLEN VOOR DE STAD LEEUWARDEN IN DE DAGEN VAN DE BEVRIJDING WAS HET OPRICHTEN VAN DE GEZELLIGHEIDSVERENIGING DEINING. DE VERENIGING STELDE ZICH TEN DOEL "HET BEOEFENEN VAN SPORT EN VERMAAK IN DE MEEST RUIME ZIN DES WOORDS" EN BESTOND DUS NIET ALLEEN UIT FEESTVARKENS, MAAR OOK UIT TOEGEWIJDE SPORTLIEDEN. IN 1946 HEEFT EEN SPECIALE DEINING-VOETBALPLOEG EEN EREWED- STRIJD GESPEELD TEGEN DE TOEN ALS VRIJWEL ONOVERWINNELIJK BESCHOUWDE KAMPIOENSPLOEG VAN HEERENVEEN. NA EEN RUST STAND VAN 2-0 VOOR HEERENVEEN, TRIOMFEERDE DEINING MET DE ONGEHOORDE CIJFERS 7-2. OP DE DAG AF DERTIG JAAR LATER, OP DE EERSTE DONDERDAG VAN DEZE MAAND, IS DIT ZELDZAME SPORTSUC- CES IN EEN DEINING-REÜNIE HERDACHT. DIRECT NA DE ECLATANTE OVERWINNING OP HEERENVEEN IS VAN DE SUCCESVOLLE DEINING- PLOEG OP HET SPORTTERREIN CAMBUUR DEZE FOTO GEMAAKT. STAAN DE: HEERCO HALBESMA, PE BOERSMA, TONNY TEMPEL, PIET HACCOU EN HARRY FABER. IN HET MIDDEN: SJAAK TEMPEL, ROMMERT TALMAN EN LOU VAN DER WERF EN OP DE VOORGROND: JAN BRADA, JOOP BOITELLE EN FENNO SCHOUSTRA. MEER OVER DEZE MERKWAARDIGE VERENIGING DEINING IN DIT KLEINE KRANTSJE OP DE PAGINA'S 6 EN 7.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1