LA VENEZIA" F. POPMA Lzn IN DIE OOEIE OUWE TIJD HONDSJE HET ANDERE HIELP Ar Voor koop en verkoop van uw woonhuis Zoekt U verpozing Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn" 11 ff makelaarskantoor TECHNISCH BURO Achter de Harmonie I 'f 5Cleine 3Crantóje (eedt iedereen Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe moderne ijssalon VOORSTREEK 87 - LEEUWARDEN Wij serveren een heerlijk kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken „La Venozia" kwaliteit HARLINGERSINGEL 23, HOEK HARLINGERSTR WEG -LEEUWARDEN TELEFOON 05100 - 21480, MAKELAAR ONR. GOEDEREN LID N B M CENTRALE VERWARMING op aardgas en olie VENTILATIE LUCHTBEHANDELINGS-TECHNIEK OLIESTOOKINSTALLATIES Leeuwarden Telefoon 29700 niet neer te schrieven, want kiek, de lezerskring van 't Kleine Krantsje" is nogal heterogeen. Dus kan, ik zeg niet dat het zo is, maar er kan een preutse dame tussenskule, die nogal allergisch is voor die onverbloemde taal van Van Dale. Ik had bevoorbeeld een ouwe tante; Tante Beitske,, zaliger. Die was oek zo gevoelig voor onkuise uutdrukkingen en dienovereenkomstig, gauw ge raakt. Zo hoorde ze indertied over dat beruchte boek van "Ik Jan Kremer". Ze het het kocht. Maar man, wat gong ze tekeer over de inhoud van dat boek. "Schuttingtaai, banaliteit, zei ze. Hoe durft die vent sun boek te schrieven... verschrikkelijk, 'k Hef het drie keer lezen, zei ze, maar foei... foei... En dus, as sukke woorden in 't Kleine Krantsje" komme, dan waait der wat voor de Redactie. Ergo.. uitkijke, netjes houe. Maar toch, voor diegene die mie nog niet geheel volge kon onverhoopt, wil ik mie nader verklare. Kiek, wanneer twee jongelui, van beiderlei kunne, midden oppe dag en midden oppe Wuddumer- diek op die manier stoeie souden... dan kregen ze narig heid. Narigheid met de pliesje. Want die sou segge: "maar hoores jongelui, dit is gien stoeien meer wat jim daar dóene. De wet noemt dit "openbare schennis van de eerbaarheid". Maar Fikkie en sien vriendintsje hadden lak anne pliesje, lak an belemmerende wetten en de hieruit voortvloeiende narigheid. En oek lak anne hitte. Ze schennisten der vrolijk en ent housiast op los en zo te zien, ze maakten het best leuk en gezellig, samen. Ze dochten mischien, waarom oek niet? Na ons de zondvloed. Afijn, om verder te gaan. Der wandelde vóór mij, op het trottoir, een lange grieze meneer, met een jonkje anne hand, een ventje van sun jaar of vier, vijf miskien. En dit jochie had een grote belang stelling voor de kapriolen van - Fikkie. Hij wou bliekbaar nadere informatie en zei: "Opa, opa". Opha liep in gedachten deur, maar 't ventsje trok Opa onge duldig anne hand. En hij zei "Opa, kijk es naar die hondjes. Wat wil dat hondje toch Opa bleef staan en zag en gaf de verklaring. "Kijk es, Wimpie. Dat zit zo. Kijk, dat voorste kleine hondje hé, dat arme diertje is blind. En nou is haar vriendje bang dat ze misschien onder een auto raakt en daarom duwt hij zijn vriendinnetje weer naar huis toe... Kienders binne gevoelige wezen tjes. Want Wimpie zei: "Dat is toch wel lief van dat vriendje, hé Opa Von opa oek. Erg lief van dat vriendje. Liwwadder. A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 - Telefoon 22495

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 11