Fa. J. Otma Ganzevödrt WEER EEN RAADSEL WAAR IS DEZE FOTO GEMAAKT? „FEDDE DIJKSTRA" gCAF tuin en dier Gereedschap voor jaren 2 fffffiiiiimiiiitiiiuiw GEREEDSCHAPPEN STADSNIEUWS VAN VROEGER MET OFZONDER BAARD PASFOTO'S Simon do Vries OFFSET DRUKKERIJ J. J. TOUWEN Eewal 51 b Leeuwarden Telef. 26684 wordt óók lid 't ^i-Cleine SCranteje leeót iedereen Jammer van die mooie trouwkaarten van drukkerij Wielsma uit de Ossekop 9 B ^mrnmrnmrnmrnm^ Met een uitgebreid assortiment Tuinartikelen ^diervoeders/ gereedschappen hout waren enz. Vz voeneeweg 3 Wirdumerdijk 21, Leeuwarden Telefoon 30649 OVER TRADITIE GESPROKEN Reeds generaties lang is de naam Ganzevoort een begrip op het gebied van piano's en orgels. Alleen de betere merken. PIANO'S: Bechstein, Ibach, Schimmel, Förster, Rosier, Rippen, Ya maha. ORGELS: Yamaha, Viscount, Farfisa, Studio, Solina, Philcorda, Heyligers. Vakkundig, persoonlijk advies Prettige begeleiding Vertrouwde nazorg Doorlopende demonstratie Nieuwestad 103 Leeuwarden Tel. 05100-25693. Sinds 1909 een muzikaal begrip Een nieuwe vraag, die ons bezighoudt, nadat een paar weken geleden zo vlot het foto - raadseltje van de steeg naast de herberg Het Gouden Wagentje aan de Nieuwestad is opgelost - waar in Leeuwarden is deze foto gemaakt? Net als het plaatje van de steeg aan de Nieuwestad berust ook deze foto al jaren in onze archieven, zonder, dat de weten op welk punt in de stad de opname is gemaakt. Komt er een goede 'oplossing' binnen, dan herkennen we het pand misschien wel meteen, maar daar hebben we op dit moment nog niets aan - nu zouden we het nog niet weten. Evenals de vorige keer stellen wij voor degeen, die ons als eerste, let wel: als eerste, kan onthullen waar de foto is gemaakt, een exemplaar beschikbaar van het boekje Koekhappen door Fenno L.Schoustra met allemaal verhalen en foto's uit het oude Leeuwarden. Herkent U het punt? Bel dan onmiddellijk de redactie van 't Kleine Krantsje, 20302. BRANDJES Gisteravond ruim 10 uur ont dekte een agent van politie een begin van brand ten huize van H. Altena, handelsreiziger, wo- 1 nende in de Schoppershofstraat 24. De bewoners bleken niet thuis te zijn. De agent alarmeer de de brandweer, die met één slang op de waterleiding het vuur in de achterkamer blusch- te. Daar stonden meubelen en beddegoed bijeen als gold 't een verhuizing. Het beddegoed, een buffet en andere dingen hadden al vlam gevat. Nog geen 12 uur later, tegen halfnegen vanochtend, ging 't alarm voor een brandje op een open plaats achter de schilders werkplaats van den heer D.J. Baarda, aan de Put. Een pot met kokende paraffine was in brand geraakt en ook een in de nabijheid staand vaatje met benzol brandde hevig. Het had 't aanzien, dat er een groote brand woedde, waarbij zich een gewel dige rook ontwikkelde. Met zand en zakken werd het vuur gedoofd, zoodat de brand weer geen hulp behoefde te verleenen. (1930). Twee paarden ontmoeten elkaar op het Ruiterskwartier. Zegt het ene paard: Tsjonge, wat heb jij wallen onder je ogen'. Antwoordt het andere paard: 'Ja, ik heb een nachtmerrie gehad!' Mooie leuke maakt Voorstreek 96 f/o Leeuw. Courant 5 IrA i TEL. 23555 FA.S.I POSTMA '-Verlengde Schrans 14 Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 2