HIER LACHTEN OPA EN OMA OM WIJZEN HET UIT 'f 3£(eine 3Crantóje leeót iedereen ANDERT DE STAD AT JE WERKELIJK IN WAT GOEDS GELOVE, SAL HET GEBEUREOEK. UUT ONDERVIENING LERE JE, HOE'T HET NIET MUT, UUT GOEIE BOEKEN SALLE JE LERE KANNE, HOE'T HET WEL MUT. EEN SAKEMAN SAL PAS TOT RISSELTATEN KOMME, AS IE KAMMERADEN MAKE KAN SONDER KAMMERA DEN SKOPT IE HET BE PAALD NIET VER. DE MEENSEN SUDEN ALLE ANDERE MEENSEN BEHAN- DELE MUTTE, SOAS ZE GRAAG SELS BEHANDELD WUDDE. AT JE GOED BINNE VOOR EEN ANDER. BINNE JE HET BEST VOOR JE SELS. DER BINNE GEVANGENIS SEN, WAARUUT JE NIET ONTVLUCHTE KANNE. MAR DE GEVANGENIS VAN SOM BERE GEDACHTEN - AT JE WILLE, KOM JE DAAR AL- TIED UUT. AT JE TALENT HEWWE, SAL DAT DEUR IEVER BEWEZEN WUDDE, AT JE HET NIET HEWWE. SAL IEVER HET GOEDMAKE KANNE. MET HET WOORDSJE "U" KOMME JE VERDER INNE WERELD. DAN MET HET WOORDSJE "IK", AT JE BEGRIEPE, WAT IK BEDOEL. UIT DEN MODERNSTEN TIJD. Vader. - Ik ben van plan uit de zaken te gaan. beste jongen, 'k Heb jaren hard gewerkt, en de zaken staan er nu goed voor. Nou is 't jou beurt. Zoon. - Zou u nog niet een paar jaren voortwerken vader, dan zouden wij samen uit de zaken kunnen gaan. O, ZOO! A. - De luchtschipper Meier heeft bij zijn nieuwsten vliegtoestel precies den vogel nagebootst. B. - Hoezoo? A. - Wel, als het regent, vliegt hij niet. OMSLACHTIG. Vrouw (tot haar man, die op het punt staat naar zijn kantoor te gaan): "Neem je paraplui mee, het stortregent." Man: "Zoo? Nu, misschien regent het vanmiddag niet meer en dan zou ik hem voor niets moeten meesjouwen." Vrouw: "Maar dan kun je hem toch op kantoor laten staan?" Man: "Dan regent het misschien 's avonds weer, en dan heb ik hem weer "Kom Professor, dat jammeren helpt 1 immers niets! U moet trachten te vergeten!" "Ja, dat heb ik me ook al zo vaak ernstig voorgenomen - maar ik vergeet het altijd!"

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 7