TURFSCHEPEN IN DE GRACHTEN 2P VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN W andversiering Jubileumcadeaux Relatiegeschenken KLEINE KRANTSJE DERTIENDE JAARGANG 6-11-1976 NUMMER 277 ROMANTIEK UIT VROEGER TUDEN "de drukkerij zonder levertijd" met een open prijssysteem. 'T KLEINE KRANTS JE JA HOOR, DIT IS DE ROMANTIEK UIT VROEGER JAREN: PRATEND OVER "DE GOEIE OUWE TIJD" DENKEN WE AAN BEELDEN ALS DIT-TURFSCHEPEN IN DE GRACHTEN. DE FOTO IS GEMAAKT AAN DE NIEUWEKADE BIJ DE KAZERNE, DIE WE LINKS OP DE ACHTERGROND ZIEN. RECHTS DUS DE "VIEVERSKOOL". OUDEREN ONDER ONS ZULLEN ZICH BIJ HET BEKIJKEN VAN DEZE PLAAT DE PENETRANTE GEUR HERINNEREN, DIE ER IN DE HERFST- EN WINTERMAANDEN ROND DEZE SCHEPEN HING - WAAR WORDT ER NU NOG, ALS TOEN, MET TURF GESTOOKT? Duizenden gravures, kaarten, foto's, ansichten bij 't Vredeman de Vriesstraat 1 - Leeuwarden 05100 - 20302 Open van dinsdag tot en met vrijdag, 's morgens van negen tot twaalf. ADVERTENTIE -IJM. INSTEKEN VAN HET KLEINE KRANTSJE Door een veranderde werkwijze op onze drukkerij wordt t Kleine Krantsje voortaan in afzonder lijke vellen van vier pagina's in het adresbandje gedaan. Vrien delijk verzoeken wij onze abon nees na ontvangst van de krant de verschillende pagina's even in de juiste volgorde te leggen. SNÈLDRUK BV ZuiderplêiinB L^jwarden Telefoon 051Ö0-5060Ó

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1