Tandy Otto\A. Veen en Zn. 13 10 - 50% KORTING OP meubelen stoffen lampen kunstnijverheid nog t/m 24 dec. DE VRIJ INTERIEUR B.V. Leeuwarden |Ivp-2 ALLE LEKKERNIJEN VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN GERRIT EN DE PAPEGAAI De Ondergeteekenden berigten aan hunne- Stad- en Landgenootendat zij zijn VER HUISD van de Berlikumermarkt naar de St. Jacobstraat, G, 86, houden zich in ie ders gunst aanbevolen. Leeuwarden10 Februarij 1871. J. H: DRONTMAN ZOON. Tevens eene gemeubeleerde KAMER TE HUUR» MET OFZONDER BAARD STADSNIEUWS VAN VROEGER ^Eleiiw Ï^Lrantéje lecot iedereen. "REALISTIC" HI-FI-STEREO en electronische onderdelen TANDY ELECTRONICS naauw 8, tel. 20088 uiterdijksterweg 11 tel. 27996 Voor een praktisch ST.NICOLAAS CADEAU ALS televisie, radio en elektr.huishoude- lijke artikelen uw adres Voorstreek 84 Telefoon 28174 Onder volledige garan tie en prima service! iAT JE LEZE, MUT JE ALTIED IN'T BESTE GESELSKAP VERKERE. DAAROM 1ST OEK SU GOED, DAT JET KLEINE KRANTSJE LEZE AT JE UUTBLINKE WILLE IN JE VAK, SALLE JE ALTIED ENTHOUSIAST WEZE MUT- TE EEN SOAD MEENSEN KAN- NE WEL VLEIE, MAR PRIEZE KANNE ZE NIET VEUL OUWE MEENSEN HEWWE EEN SOAD NARIG HEDEN KEND, MAR DE MEESTE NARIGHEDEN BIN- NE NIET GEBEURD, BE- GRIEPE JE DAT? AT JE BANG BINNE VOOR GEVAAR VERMIJDT JE HET NIET, MAR JE TREKKE HET WEL AN HET IS GIEN VEDIENSTE OM VERDRAAGZAAM TE WEZEN, MAR EERDER EEN TEKORT OM HET NIET TE WEZEN HET IS NIET 'SU MOEILIJK OM EEN mjE DAG GOED TE BEGINNEN. DAN MUT JE BIJT ONTWAKEN BEDENKE OF JE OEK EEN EEN PLEI- ZIER DOEN KANNE JE MUTTE NIET WANHOPE OMME MEENSEN, MAR JE GEDULD BEWARE. OPPE DUUR SAL SELS LEEM MAR MER WUDDE EEN GOED HUMEUR IS DE GRONDSLAG VOOR EEN GOEIE GESONDHEID VALLE IS NIET SO BELANG- RIEK AT JE VOORUUTGAAN WILLE, OPSTAAN WEL HET IS BETER TE VER SLIETEN, DAN TE VERROES TEN OPTIMISTEN SIEN DONKE RE WOLKEN LIEKEGOED AS PESSIMISTEN, MAR OPTI MISTEN WETE, DAT DE ZON ER ACHTER SKIENT AT JE OP'T PUNT STAAN KWAAD TE WUDDE, MUTTE JE ALTIED EVEN ANNE GE VOLGEN DENKE AT JE ANT HOOFD VAN EEN SAAK STAAN, KANNE JE BETER DENKE, DAN ZWETE (vervolg van pag. 9) prachtig uut. Mar, kan ie- wel goed prate?'Prate....? Och meens,' zei Arie 'dat beest kletst as Brugman. En verstandig. Ongelooflijk. As ik anne deur kom, dan roept ié al 'Arie Arrrrriewater en melk— water en mellek!' Je lache je dood. Het zij hem leert. En an 't bellen hoort ie al, dat de bakker anne deur is. Schreeuwt ie....de bakkerrrr... de bakkerrrr!' en mompelt dan innem zelf 'soe- kerrr - bolle....lekkerrr soeker- bólle....lekker....Ja, dat beest kent sien pappenheimers, hoor. Stuk voor stuk. Griet was opgetogen. 'Die mutte we hewwe. Pries kan mie niks schele'. Toen zei Arie: 'mar nou mut ik der even bijzegge, hij is jarenlang huusgenoot weest van die juf frouw. En nou gaat het praatje rond, daar inne buurt, dat die juffrouw een allerbeminnelijkste dame is; gul gastvrij, welwillend, voor hur visite, mar wel teugen een matige financiële vergoe ding-Mis 't ware, een kleine tegemoetkoming inne kosten van huur, vuur en lichtenne.... 'Ja ja', zei Griet 'draai der mar niet omhene, zeg mar ronduut, 't is een hoertjeMar daar kan dat arme dierke toch niks andoên?' 'Nee', zei Arie, ik wul alleen mar dit zegge, dat dier kan zich misschien es een woordje ontvalle late, een zinnetje zegge of een uutdrukking bezige, dat in een keurig net gezin als jimme, niet tuus hoort' 'Nou', zei Griet, allang blied, dat ze su gauw slaagd was, 'dan nimme we dat mar oppe koop toe. 't Zal wel wat "U vindt het toch niet erg, dat ik hier in Uw boomgaard wandel?" vroeg toeriste aan een boer. "Welnee" zei de boèr, "dat bespaart me een vogelverschrik ker". metvalle, salie we hope. Maar Arie, kanne jou die vogel dan oek Zaterdagavond brenge. Dan is mien man niet tuus. Het sien biljartavondsje. Kan dat?' Afijn, om kort te gaan, Arie brocht die zaterdagavond de vogel met kooi, en die wudde voorloopig maar even op een ongebruukt slaapkamerke delset. 't Wudde sundagmorgen. Vader was jarig. Vanne zeun kreeg' vader een luxe doos sigaren. Fijn, jonge, die komme altied van pas. Van Minke een mooie das. Fijn meid, past precies bij mien nij overhemd hé? Danke voor alles. 'Maar nou moeke nog'zei Minke, 'die het oek wat voor vader. Kom mar met', Met hun vieren gongen ze vrolijk en welgemutst naar de ongebruukte slaapkamer. Moeke riep, in een vroolijke bui: 'Let op!! boeren, burgers en buitenlui! Eén...twee...drie!H! rukte de over hangende doek vanne kooi..... en wat nou volgdeGerrit had wel duzend gulden geve wulle, as dat niet voorvallen wasWant Gerrit staarde naar de pape gaai.... de papegaai staarde naar Gerrit. Begon toen as een dolleman inne kooi heen en weer te springentoen schreeuwde dat rotbeest: 'Verrrrek—Gerrit... lekkere pop...woon stou hier!! woon stou hierrrr lekkerre pop!!!' De kienders zagen vader an. Vader zag bleek omme neus. Moeke zag onthutst—verbij sterd.... De heule sundag was Vergald' Liwadder. Als een bewijs, dat het water in de kanalen en grachten om en in de stad sedert de opheffing van de strocartonfabriek belangrijk is verbeterd, kan worden gemeld, dat tegenwoordig in de Potmarge thans baarzen van 25 cm. worden gevangen. Eveneens verheugt de Wirdumervaart zich thans weer in een ongekenden rijkdom aan visch en heeft zij haren ouden roem op dit punt glansrijk herwonnen. (1912!)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 13