FA. ALEX COPINI Geld lenen LEEUWARDEN ZO WAS HET AUTOSCHADE? de rOndweg bv 14 JU/WELIER Fenno L. Schoustra KOEKHAPPEN (OUD LEEUWARDEN) Giro: 981062 11,10 Afgehaald van t mmp Kleine Krantsje 073 AlUKE RAUWfERDA RV PEPERSTRAAT 11 r- TEL 26880 - LEEUWARDEN Brillont Goud Zilver Goro Cassettes e Uurwerken e Omega dealer DE VOORSTREEK LEZERS IN DE PEN 't Vileine Z^Crantóje leeót iedereen Gemakkelijk en betrouwbaar bij de NMB. Voor alle doeleinden. Ook voor het verbeteren van uw woning. Geen informatie bij werkgever. Kwijtschelding bij overlijden. Inlichtingen-bij alle NMB-kantoren. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK voor uw keuken voor uw caravan voor uw auto voor uw boot voor uw meubilair (vervolg van pag. 4) ik een kleur kreeg van schaamte bij de herkenning. Ik zei: "Dag buurvrouw". Z,e antwoordde: "Ik ken U niet jongejuffrouw". Ik was 15 jaar; antwoordde: "Ik bin Froukje Sielstra, mien Vader is besteller an de Hollandse spoor", "Och kien wat bin jou groat U kunt het (haast) niet zo gek bedenken of wij hebben het: Teerprodukten en touw, Gereedschappen, Aluminium ladders en trappen, Afscheidingen voor de tuin wudden", zei zc en we hadden tot Amsterdam een fijne reis. Ik had toen spijt, dat ik met mijn vriendinnen altijd zo schandalig haar had geplaagd. Ik moest voor mijn Moeder naar buurvrouw Schaaf in de Wester straat waar ik meestal babysit was. Buurman Sjoerd was een broer van Louis uit de concert zaal en van de schoenhandel op de Nieuwestad en Ype uit het Oranjebierhuis. Toen ik in de Westèrstraat aankwam was er vlak aan de overkant van buurvrouw Tone ceh vreselijke oploop, twee huizen van Richtje af. Een geschreeuw en gevloek van belang. Ik zei, "wat is dat buur vrouw" "O, kien", zei ze, "daar woont een weduwe en haar seun is so maar gek wudden tot razernij toe, nou salie de mannen Westerplantage 12-14 LEEUWARDEN Tel. 05100-26829 Wij maken uw schade-auto binnen 3 aagenr Wij leveren U tijdens deze 3 dagen een vervangende auto tegen kostprijs. VerlJSchrans 145, Leeuwarden, tel. 5100 - 50979, b.g.g. 05100 - 80575 dé speciaalzaak van het noorden uut de buurt, mien man oek, hem wegbringe." Hij had de deur op slot gedaan en de ^mannen hadden het kamerraam eruit gehaald. Ik geloof wel zes buurmannen. Ze konden hem bijna niet baas worden. Arme jongen. Buurman Schaaf was bij Kuipers en Kanter op 't Heerenwaltje in dienst. Hij kon zo mooi zingen van: De blauwe kiel, die staat de werkman goed. Dit was het dan weer. Den Haag Mevr. F. Bijlsma- Zijlstra. Abonnee, de heer A. van der W. te Haaks bergen. Het nummer van t Kleine Krantsje, waarin het levensvérhaal van "Ouwe Tietsje" heeft gestaan, is ai iang uitver kocht. Het gehele artikel is evenwel opge nomen in het boekje Koekhappen. U kunt het besteilen door een bedrag van fl. 11,10 over te maken op onze giro 98 10 62 - omgaand krijgt U het dan toegestuurd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 14