„LA VENEZIA" F. POPMA Lzn DIE GOEIE OUWE TIJD Voor koop en verkoop van uw woonhuis Zoekt U verpozing 15 Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn" Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe moderne ijssalon Wij serveren een heerlijk kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken „La Venezia" kwaliteit makelaarskantoor TECHNISCH BURO CENTRALE VERWARMING op aardgas en olie VENTILATIE LUCHTBEHANDELINGS-TECHNIEK OLIESTOOKINSTALLATIES Leeuwarden Telefoon 29700 DE NIEUWESTAD DRAMA BARRAHUIS 'f 5Cleine ^K.rantöje leeet iedereen VOORSTREEK 87 LEEUWARDEN HARUNGERSINGEL 23, HOEK HARLINGERSTR.WEG -LEEUWARDEN TELEFOON 05100 - 21480. MAKELAAR ONR. GOEDEREN LID N.B.M. (vervolg van pag. 12 cabine plotseling tot hun grote ontzetting een trein naderen, een aantal goederenwagons met in het midden de locomotief. Een botsing was toen onvermijdelijk: de trein verbrijzelde de wagen, passagiers en goederen vlogen alle kanten uit. GROTE SCHRIK De gevolgen waren ontzettend: vier van de inzittenden waren op ,slag dood, Piet Bijlsma van de Emmakade, Sjoukje van Seyen uit de Accamastraat en twee passagiers uit Amsterdam, onder wie het jonge meisje, dat hier voor haar ouders voedsel kwam halen, de vier anderen uit de laadruimte waren zwaar gewond, Froukje Oosterhuis uit de Bolle- mansteeg, Marie Dijkmans uit Amsterdam, de veehandelaar Piet Koelemey uit Zaandam en Johan Stek, de "Fahrbegleiter". Opmerkelijk in de ogenblikken van verwarring en ontzetting, direct na het ongeluk, was het optreden van de Duitsers, die van hun trein afsprongen en de chauffeur yan de rampauto razend en tierend verweten, dat hij beter had moeten uitkijken. Ijlings toegesnelde boeren uit de omgeving daarentegen staken meteen de handen uit de mouwen om te helpen - zij brachten de gewonden naar de-boerderij-met-het-soldaatje, waar Durk Kramer en z'n vrouw zich over hen ontfermden. Later werd de ravage op de spoorrails opgeruimd en toen bleken er overal bankbiljetten te liggen, afkomstig van een van de slachtoffers, die een zeer aan zienlijk bedrag op zak moet hebben gehad. Er gingen zelfs geruchten, dat er geld kleefde aan de wielen van de ramptrein, toen die op het station in Leeuwarden arriveerde. hielden. Nu staan er van het hele Bagijneklooster geen twee stenen meer op elkaar. lag er een schilderachtig oud buurtje tussen de Bagijnestraat, Kleine en Grote Kerkstraat en ie Bollemansteeg. Het was het Bagijneklooster, een van de - door toerist en stadgenoot - minst bezochte hoekjes van het oude Leeuwarden. Eens was het een vrij volkrijke buurt en het bleef bewoond, tot de vervallen huisjes elkaar steunend in evenwicht Niet nader te noemen schoenen zaak in Leeuwarden kreeg een dezer dagen bezoek van een heer, die een paar nieuwe schoenen wenste. Toen hij de prijs hoorde, trok hij vlot z'n portemonnaie, maar hij betaalde nog niet. Hij legde de beurs op de toonbank en besloot eerst de schoenen te passen. Dus trok hij z'n versleten schoenen uit en de nieuwe aan en zou toen betalen. Maar zie: op dat moment kwam er een ander in de zaak, greep de portemon naie en snelde ermee naar buiten. De gedupeerde bedacht zich geen moment, vloog de dief achterna en.... verdween voor goed in het stadsgewoel. Een paar tot op de draad versleten schoenen - dat is de herinnering, die onze schoenenwinkelier nu aan de geslepen werkwijze van dit edele tweetal bewaart A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 - Telefoon 22495

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 15