VEERTIG JAAR LATER lammert de vries 875 UTTIN6 Fa. J. Kruize en Zn. Plattegrondjes van Leeuwarden Fenno L. Schoustra KOEKHAPPEN (OUD LEEUWARDEN) Giro: 981062 11,10 Afgehaald van t Kleine Krantsje adres voor REFORMPRODUCTEN EN SPECIALITEITEN Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Transporten naar overal door Firma A. Niemendal 16 En een héél prettig 't ^.leine 3^-rantóje leeót iedereen Merken met reputatie! GAZELLE - RALEIGH HUSQVARNA REVALIDATIE - APPARATUUR RUIM 70 JAAR JONG* VOORSTREEK 65-67, LEEUWARDEN, TEL. 05100-36235 Situatie 1550 »u ingelijst Gravures van oude stadspoorten ingelijst Elfsteden logboek 1963 nog enkele ex. 7,90 De schaatsen scherp - Elfstedentocht, standaardwerk 29,50 Koekhappen 8,75 Vredeman de Vriesstr. 1 (naast Emmakde 39 EINSTEIN WEG POSTBUS 1184 TELEFOON 05100 36335 Een paar weken geleden plaatsten we in t Kleine Krantsje een foto van de leerlingen van de eindexamenklas van t Stedelijk Gymnasium van Ï936, waarbij we vertelden, dat de dames en heren nog elk jaar plachten bijeen te koknen in een reünie. Ditmaal werd dat een jubileum - samenkomst, want de dag van het eindexamen lag nu precies veertig jaar achter hen. Terwijl de oud - gymnasiasten tijdens deze laatste reünie een bezoek brachten aan het Princessehof hebben wij de dames en heren gevraagd zich nóg eens op de kiek te laten zetten, maar dan in precies dezelfde slagorde als op de foto van veertig jaar terug. En dit is dan het resultaat. Staand de heer Frans Westerman, arts te Schaesberg, mevrouw Jopie Visser - Huizinga, huisvrouw te Zwijndrecht, de heer Goos van t Huil, president - directeur van t GAK te Amsterdam, mevrouw Mary Knops - Van Heusde, huisvrouw te Velp, de heer Johannes Anema, advocaat te Rotterdam en de heer Hessel Woelinga, gynaecoloog te Hoom; zittend de heer Klaas van Dijk, Hoofdingenieur bij het PÜJ. te Leeuwarden, mevrouw Corry Boer - Zuidema, huisvrouw te Driehuis-Westerveld, de heer Frits Maathuis, geneesheer-directeur te Heerenveen en de heer Bonno Snijder, directie secretaris bij de Frieslandbank te Leeuwarden. Van de tien gymnasiasten van toen bleven er dus slechts twee in Leeuwarden wonen, van de acht anderen verlieten zeven ons gewest.» GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS UC rKIESCHE STEENHOUWERS SINDS 1930 TELEFOON 3018O 28286 Wortelhaven 85

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 16