GERRIT KREEG EEN PAPEGAAI OP SIEN VERJAARDAG TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN 9 DE HELE SUNDAG VERGALD. kleine lacM iedereen Zaterdag 13 november is er een reünie van oud leerlingen van de Koningin Wilhelmina- school, die dit jaar precies een halve eeuw bestaat. Daarom in dit nummer van 't Kleine Krantsje, het mocht niet missen, een foto van deze school, toen die pas begon. Helaas kunnen we niet alle namen noemen, maar die zullen zeker nog wel boven water komen op de reünie. Links zien we het toenmalige hoofd van de school de heer H.Dijk, rechts staat meester Kooistra. Op de achterste rij eerst een onbekende, dan een Reitsma, een onbekende, Drexhage, weer een onbekende, Minze Luiks, Jaap Quarles van Ufford en drie broers Van der Linden. Op de tweede rij: Sjierkje Reitsma, Betty Andriessen, Annie Visser, Geertje Haayma, Jantje van Eek, Sientje van der Weide, Marie Bouma, Margje van Duuren, een onbekende en Janneke Tiesma. Het meisje, dat voor deze beide iaatsten staat is Greet Tijsma. Op de derde rij: Annie Drexhage, Trijntje Drexhage, Pietje Drexhage en Janny van der Weide. Dan geknield, de meisjes Tinie van Duuren, Mannie van Duuren, Ietje Nijman, Elly Bouma en Gerrie Bouma. Tenslotte zittend een onbekende, Jouke Andriessen, nog eens een onbekende Jopie Andriesen. Stel je voor, dat veel van deze leerlingen elkaar de volgende week terug zullen zien op de reünie! Der is oek weeris wat an 't handsje weest met Gerrit Griet. Ja, we zegge altied mar Gerrit Griet, want we hewwe oek nog een neef, die is trouwd met Hilsje. Dus Gerrit Hilsje, maar ik hew het nou over Gerrit Griet. Nou, Gerrit dan, een kerel vanne bovenste plank. Vroegtiedig pen- sioenneerd. Had het altied inne rug. Nou ja, soit. Ze hewwe nog twee volwassen kienders in huis. RECHTE JOZEPH De zeun is banketbakker en Minke de dochter, helt moeke in huus. Minke is al aardig over de dertig. Va hur burgerlijke staat zeit ze zelf: "Nee, ik hew de rech te Jozeph nog niet viene kannen". Dit houdt dus wel in, dat ze er gestadig, mar vruchteloos naar zoekt. Blieft de vraag of zij wel de rechte Jozephine is, waarnaar zo halsreikend uutkeken wurdt. Onder ons gezegd en gezwegen, wie hur kent, koopt hur niet. Maar afijn. Gerrit zelf, 'k zei het al, is een bovenste beste knul. Rustig en bedaard en hij seit niet veul. Sins kort zeit Griet 'Zij het ze achtere ellebogenGerrit houdt een hoop van dieren, 's Morgens, na 't broodeten, veegt hij eigenhandig 'de kruimkes van 's Heeren tafel' bijmekaar, geeft die anne mos ken in 't achter - tuunsje. Vervolgens voorziet die de kana riepietsjes vanf/oer en vers water. Houdt vansels postduven en een tamme zwarte kraai. Sun kauw tje, weet je. O ja, het oek nog een toom kiepen met haan. Je ziene, Gerrit is een echte vogelvriend, en hij is der de heule dag zowat zoet met. Nee, 't is heulendal gien 'vader gaat op stap figuur'. Nou ja, vansels, hij gaat oek welris even fut, de stad in, mar ik vien daar hoeve je nou direct niks achter te zoeken. Nee, Gerrit voelt zich een gelukkig en tevreden meens. Mar één ding ontbreekt nog an sien geluk. Want hij had altied zo graag een papagaai hewwe wullen. Niet sun schorre krijser, mar een verstandig en pratend dier. Die op vragen het juiste antwoord weet te geven. Mar ja. V blikstiênder, kom daar nou mar es achter. Die legge niet voor 't opscheppen. Weet je zelf wel. Toch is eindelijk sien wens onlangs in vervulling gaan en het ie even boft. Want, toen ie laatst -58 wudde, het Gerrit hem der een geven, as verjaardag - kado. Oh, wat was die Gerrit blied zeg! As een zwarte kater in maart. En hij zou hoogst - gelukkig weest hewwe met sien nije anwinst, was het niet, dat dat beest hem inne eerste minuut, al lillijk te kakken zette en inne narigheid brocht. 't Zal je toch mar overkomme, suks. 'Jajonge'vertrouwde Gerrit mie later in een vertrouwelijke en wijsgerige bui toe 'in het heden, ligt het verleden, in het NU, wat komen zal. Dit is de ijzeren wet van oorzaak en gevolg. Onaf wendbaar, en geen aardse of bovenaardse macht, die hierin oek maar de kleinste verandering in brenge kan. Niemand ter wereld kan alles vooruit zien en daarom noemen we dit in ons dagelijks leven, gemakshalve, 'een toevallige samenloop der omstandigheden. Nou, en hier werd ik nou de dupe van'. 'En dus' zei Gerrit, met een licht schouder - ophalen, 't het zeker zo weze mutten'. Nou souden jim zeker oek welris wete wulle, wat der met Gerrit an 't handsje was en hoe de vurk inne steel zat. Dan mutte we eerst een paar weken teruggaan. Toen Arie, de melkboer laatst anne deur kwam, toen zei Griet: 'Hoores Arie, miskien kanne jou mie helpe. PAPEGAAI Sundag is mien man jarig, en nou wou ik hem su graag een goéd pratende papagaai kado doen. Nou komme jou bij zoveel meensen anne deur, Suden je der oek ergens eentje te koop wete'? 'Nou' zei Arie 'dat is oek stom toevallig zeg. Want ik hew een klant, een alléén wonende juf frouw, die wul kleiner wone. En nou zit ze met de papagaai, die mut ze kwiet. Nou kan ik dus twee meensen tegeliek blied make'. 'Fijn' zei Griet 'dat komt VERVOLG OP PAG. 13)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 9