DE ZON ZAKT: EINDE VAN 'T JAAR WAT KRIJGEN WE NU WEER VOOR VREEMDE PROBLEMEN? VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN wenst u een voorspoedig 1977 OVERPEINZING IN DEZE DONKERE DAGEN 1j DERTIENDE JAARGANG 18-12-1976 NUMMER 280 Een passende plaat voor dit laatste nummer van t Kleine Krantsje in 1976: de zon zakt, einde van het jaarDe foto is jaren geleden gemaakt door onze abonnee, de heer Jelle Foppema te Leeuwarden, die bijzonder getroffen werd door deze symphonie in zwart en wit, toen hij de zon boven het spitse torentje van Boksum zag ondergaan. De molen, waarvan het silhouet zich haarscherp aftekent tegen de achtergrond, heeft aan de Zwette gestaan en werd, enkele dagen na het maken van deze foto, afgebroken. Daarna is het monument herrezen op het recreatieterrein De Froskepdile. De laatste twee weken zijn er op de rekeningen van 't Kleine Krantsje bij giro en bank bedragen van fl.19,50 overge maakt door een aantal mensen, die niet in onze administratie voorkomen- Deze betalingen gingen niet ver gezeld van de mededeling "Nieu we abonnee" - ook werd niet vermeld, voor welke abonnee wel werd betaald. De ervaring heeft ons geleerd, dat er tal van mogelijkheden zijn: a) de betalers hebben zich met deze overschrijving willen op geven als nieuwe abonnee, maar vergaten dit nadrukke lijk te vermelden, b) Ze hebben betaald voor een huisgenoot, die onze krant on der een andere naam krijgt toegestuurd. (vervolg op pag. 9 SNELDRUK BV Zuiderplem 3 Leeuwarden Telefoon 051Ö0-50600 'T KLEINE KRANTSJE

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1