A. KWINT B.V. J. Monsma Ewald FIRMA JAN HUIZIN6A D. A rends - Leeuwarden - Harlingen voorspoedig 1977 S. van der Meer POSTMA en ZN. VERHUIZINGEN Fedde Dykstra B.V. Drogisterij „De Eenhoorn" t Z^teine 3Cranteje leeet iedereen 2 rA'm 'UW\ 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN BOELENS - Glas - Best Glas, b.v. Schoenhandel „Dronrijp" VAN den: Tjerk Hiddesstr. 29 tel. 26265 SINDS 1914 Ons Meubeltransport strekt zich uit tot over de grenzen Slagerij Fa. J. S. de Vries 19 99 DAAROM IN PLAATS VAN KAARTEN: Veel arbeids- en levensvreugd toege wenst in het nieuwe jaar door: Directie en Personeel van FENNO SCHOUSTRA'S Publiciteitskantoor 'T KLEINE KRANTSJE Technisch Installatiebureau WESTERMANN B.V. Noordvliet - Leeuwarden - Telefoon 26641 Onze geachte clientèle, vrienden en kennissen de beste wensen voor 1977 Wij wensen onze geachte cliëntèle een voorspoedig 1977 toe. TROMP'S AUTOMATIEK tegenover de Harmonie - Telefoon 22402 FA. B. HOOGEVEEN EN.ZN. RIJWIELEN, HAARDEN EN KACHELS Wenst geachte cliëntèle een gelukkig 1977 hoek Mozartstraat-Mendelsohnstraat 1-3 telefoon 24643 DE SLEUTELSPECIALIST FIRMA W. FABER - KLOKSTRAAT 13 Telefoon 28824 - Leeuwarden wens geachte cliëntèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1977. Fa. K. VAN WIEREN - Container- en Transportbedrijf Harlingertrekweg 86, naast Schuurmans - Tel. 29190 wenst familie, vrienden en cliëntèle een voorspoedig nieuwjaar. Werkplaats: James Wattstraat Telefoon 26806 Telefoon 05100-25067 Telefoon 05178-2895 Fabriek voor marmerbewerking Steenbouwerij Grafwerken wenst vertegenwoordigers, agenten en cliëntèle een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar BOOTCENTRUM GEERTSMA Tijnjedijk 27, Leeuwarden Midsbuorren 26b, Wartena A-dealer Johnson - Yamaha motoren wenst kennisen en cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1977 toe. AUTO-ELECTRICITEIT J. ROORDA - Marowijnestraat 8 Leeuwarden Telefoon 32318 wenst allen een voorspoedig nieuwjaar Directie en medewerkers wensen hun afnemers een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar Wij wensen U een voorspoedig 1977 Voorstreek 13 - Leeuwarden - Tel. 24552 REEDS MEER DAN 100 JAAR Wij wensen allen een Ook voor het komende jaar zijn wij u gaarne van dienst dekkleden zonwering regenkleding tenten Zuidergrachtswal 24 Telefoon 05100—25315 LEEUWARDEN GRONINGEN - ROTTERDAM in 1977 al 48 jaar uw warme bakker, wenst vrienden en cliëntèle gelukkig nieuwjaar. Ruysdaelstraat 2, hoek Frans Halsstraat Telefoon 23986 DE LAMPENKONING en Personeel wensen geachte cliëntèle en kennissen een voorspoedig 1977 Slotmakersstraat 5 Wij wensen onze cliëntèle vrienden en kennissen een voorspoedig 1977 LEEUWARDEN MODGBNE WAGENS GAEANTIEWAGENS ALLEEN BLEEKLAAN 25-27 Leeuwarden, telefoon 24781, b.g.g. 28782 v.h. RINSUMAGEEST Noordvliet 161-169, Leeuwarden wenst cliëntèle, familie vrienden en bekenden een voorspoedig 1977 Grote Hoogstraat 20 - TeL 23727 Sinds 1862 fijne vleeswaren, jaar in, jaar uit... Wij wensen U een voorspoedig 1977 toe. Fam. W. Schaafsma BARENDSMA'S SCHOONMAAKBEDRIJF GLAZENWASSERIJ Gysbert Japixcstraat 21 wensen geachte cliëntèle, familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar FIRMA LAAGLAND Elektriciteit - Radio - Verlichting I Voorstreek 73 - Telefoon 25404 - Leeuwarden 1 iTlllllllllllHlllinimiMllinHIIIIIIIIIIIIIHIIItlMHIimilllllllllllllillllllllllllllllHIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIHiTi Voor een ieder een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar Electro-tech. bureau NIEUWE BUREN 112 A Onze kennissen en geachte cliëntèle de beste wensen voor 1977 S. BERGHUIS - Huishoudelijke artikelen Korfmakersstraat 11 - Leeuwarden RUITERSKW ARTIER 107 TELEFOON 05100 22556 lEEUW ARDEN WD WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1977 OFFSETDRUKKERIJ p.f. Iewal 51 b Telefoan 26684 Ljouwert Jan van Scorelstraat 55 - Leeuwarden Wij wensen U allen een gelukkig 1977

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 2