BELASTING BETALEN VOOR DENKBEELDIGE BOOT ANNEKE PATER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN HEEL STERK VERHAAL VEERTIENDE JAARGANG 12-11-77 NUMMER 301 IN MEMORIAM SNELDRUK B.V. 'T KLEINE KEANTSJE Tsjonge nog an toe, was dat even een mooi verhaal, verteld in de ge zellige familiekring! Mooi en sterk, heel, heel erg sterk mogen we wel zeggen: een bekende winkelier in Leeuwarden was door de be lastingen aangeslagen voor het ver kopen van een dure boot, terwijl de goeie man nooit een boot had gehad! Hemel en aarde had hij bewogen om van die aanslag af te komen, maar nee hoor - betalen moest hijtot de laatste cent. En dat notabene, terwijl ze hem nog maar een paar jaar geleden iets dergelijks hadden gelapt: toen sloeg de belastingen onze winkelier aan voor het verkopen van een zomerhuis, terwijl hij ook zo'n zomerhuis niet had gehad! DOKKEN Met het afbetalen van de belasting over de opbrengst van dit onroerend goed was hij net zo' n beetje klaar en nu lag daar dan die nieuwe aanslag voor dat onbekende schip alweer in de bus en wéér gold er geen pardon: de arme winkelier moest dokken en daar werkte hij nu dag en nacht tegen aan. "Ja, maar dat kan toch niet" reageerden de familieleden, die het verhaal in opperste verbazing hadden aangehoord. "Je kunt door de belastingen toch niet zomaar aangeslagen worden voor iets, datje niet hebt verkocht, eenvoudig, omdat jet het nooit hebt gehad?" ABSOLUUT WAAR "Nou en of' antwoordde de zegs man, "het is absoluut waar - die man heeft alles gedaan om er van af te komen, maar dat lukte hem niet, want hij kan niet bewijzen, dat hij die boot en dat zomerhuis niet heeft gehad!" "Maar dan" zeiden de anderen toen, "dan zou iedereen iedereen kunnen ruïneren door de be lastingen op te geven, dat je dit of dat van die en die hebt gekocht, zonder dat er verder bewijzen op tafel komen." "Tja, hoe dat zit weet ik niet" zei de zegsman,'maar wat ik nu vertel is voor honderd procent waar, ik heb het uit de meest betrouwbare bron." Omdat we zelden iets zó zout gegeten hebben, zijn we, vol goede hoop op een geweldig verhaal, naar die beklagenswaardige winkelier gestapt. Of het waar was van die boot en dat zomerhuis. HA, HA "Ha, ha" lachte de man - "er moet indertijd een meneer in Den Haag zijn geweest, die de belastingen heeft verteld, dat hij aan mij een boot had verkocht. Via mijn ac countant heb ik de belastingen toen laten weten, dat ik nooit een boot had gehad en ook niet van plan ben ooit een boot te kopen. En daarmee was de kous af - ik heb er verder nooit meer wat van gehoord. En een zomerhuis? Daar weet ik helemaal niets van!" Daar plofte het hele mooie verhaal dus als een ballonnetje uit elkaar, maar interessant blijft nu de vraag, hoe zo'n sprookje kon ontstaan. Enhoe er zoveel mooie verhaaltjes over andere mensen ont staan! was het Pieterseliewaltje een landelijk weggetje met aan een kant kleine huizen en aan de andere kant een sloot, waarlangs weelderig de wilgen groeiden. Van deze smalle zijtak van de Dokkumer Ee maakten de pramenschippers gebruik om meel te vervoeren naar de broodfabriek De Zelf standigheid die op de hoek van het Pieterseliewaltje en het Oldegalileen stond. Zeven en vijftig jaar oud overleed de vorige maand na een ernstige ziekte Anneke Pater, een bekende verschijning in Leeuwarden, die in het laatst van de vijftiger en in het begin van de zestiger jaren als zan geres van Friese liedjes furore maakte. Anneke Pater, "een.echte, vlotte Leeuwarder meid", heeft tal van beroepen gehad,- waarin zij heel veel mensen leerde kennen en veel mensen haar - ze was o.a. dienst meisje, verkoopster, kapster, man nequin, costuumnaaister, serveer ster en buffetjuffrouw in het hotel De Klanderij - maar als artiste op de planken kreeg zij de meeste popula riteit. Voor de oorlog zong ze al liedjes met de Leeuwarder musici Henk Delgrosso en Sietze de Graaf, later had ze een eigen gezelschapje en trad ze ook als drumster op. Na de oorlog, toen ze samen met Henk van der Heide optrad, boekte ze heel veel succes met liedjes, die nu op de plaat nog graag beluisterd worden "Met het liedje It Dokkumer Lo- kaeltsje zijn we niet ver van een gouden plaat af geweest" zo ver telde Henk van der Heide ons naar aanleiding van het overlijden van Anneke. "Daar zijn bijna honderd duizend platen van verkocht - met kisten vol gingen ze naar Neder landse emigranten in het buiten land." Ook met andere liedjes als Wy druk...drukker...drukwerk snel ...sneller ...sneldruk wieme doe in pear. Pake syn klok, As it simmer wirdt yn Fryslan en It Skütsjesilen, om er zo voorde vuist weg maar een paar te noemenboek ten Anneke Pater en Henk van der Heide heel veel succes en het was geen wonder, dat ook radio en tele visie beide artisten hebben weten te vinden. "Liedjes als It Skütsjesilen en - op de keerzijde van de plaat - As om de toer de sweltsjes fleane - lopen nu nog steeds" aldus Henk van der Heide, die Anneke kort voor haar overlijden nog heeft ontmoet. "Ze wist wat haar te wachten stond" vertelde Henk, "maar ze hield zich geweldig - zij is trouwens toch al tijd een geweldige meid geweest." Zuiderplein 3, Leeuwarden Telefoon: 05100-50600 Nooit een boot gehad en toch belasting betalen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1977 | | pagina 1