DIE WINTERS VAN VROEGER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN P m OOK VOOR U, ABONNEE? BELANGRIJKE MEDEDELING IN DIT NUMMER OP PAGINA 5 't BINNENHUYS VEERTIENDE JAARGANG 14-1-1978 NUMMER 305 GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur adviseurs 'T KLEINE KRANTSJE - -fmê "'^5^ V<,'.v*-ife -».*l&.lJÓÏ!&&2&IÊÈ> - të'&IËSL 'V DEZE PRACHTIGE WINTERFOTO, GEMAAKT DOOR ONZE ABONNEE, DE HEER JELLE FOPPEMA, DOET ONS DENKEN AAN DIE ECHTE OUDER WETSE WINTERS VAN VROEGER, DIE ER NU NIET MEER ZIJN. IEDEREEN, DIE OUDER DAN DERTIG IS, ZAL HET KUNNEN VERZUCHTEN:VROEGER, IN ONZE JEUGD, TOEN WAREN ER NOG WINTERS, TOEN WAS ER NOG WINTERPRET'VANDAAG SCHENKT 'T KLEINE KRANTSJE OP DE PAGI NA'S 6 EN 7 AANDACHT AAN DIE HEERLIJKE WINTERS VAN TOEN. EN OM NU NOG EVEN OP DEZE FOTO TERUG TE KOMEN: ZE IS GEMAAKT BIJ EEN BOERDERIJTJE AAN DE BADWEG IN HUIZUM EN, HELAAS MOETEN WEZEGGEN, ZO'N ROMANTISCH PLAATJE ZOUOP DIE PLAATS ALTHANS, NIET OPNIEUW KUNNEN WORDEN GEMAAKT - HET BOERDERIJTJE IS GE SLOOPT EN WAAR WE OP DE FOTO DIE SCHAPEN ZIEN, JAGEN NU DE AUTO'S OVER DE ALDLANSDYK. binnenhuys •meubelen* B.V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1