DEFTIGE FEMILIE INNE SOPHIALAAN VROEG EEN DIE EINDELIJK WEER EENS WINTER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VEERTIENDE JAARGANG 25-2-1978 NUMMER 308 Griet en Martha waren van hun va ders kant ruum voorzien van ooms en tantes. Et waren allemaal grote mannen en vrouwen. Gieneen uutgezonderd. En allemaal praatten ze erg luud. As ze in huus waren praatten ze net zo luud. as wanneer ze oppet land annet werk waren. Want et waren allemaal boeren. De een had wat meer land dan de ander. Waar ze oek metmekaar in overeen- kwammen, dat was hun zunigheid. Gosse zei allied, ze binne zo zunig as de hel. Hoe it kwam wist Griet oek niet, mar as de tantes inne stad weze musten ommet een of ander te ko pen, dan kM'ammen ze altied naar Griet toe. Vaak kwammen ze smorgens vroeg ommen kopke koffie of teugen de middag ommen kopke thee. Zelf zorgden ze dan voor wat erbij. Meestal waren dat dan koekjes van de alderguudkoopste soort. DE PLEE En vanzelf musten de tantes oek even gebruuk make van de plee. Al zu hun, bij wieze van spreken, de blaas knappe, ze hielden el op tot ze bij Griet waren De reden was. dattet innestad een stuver koste en bij Griet niks, zo doende. y Daar et op vrijdag merk was in Leeuwadden kon Griet er op reke- ne, dat er op Vrijdag wel de een oj andere tante voor de deur ston. Ze keek dan oek een bitsje verrast toen oppen Maandagmorgen tante Boukje en heur dochter Maaike bij heur ankM'ammen. Maar dat kwam zo. Maaike, ze was nou zestien jaar, was buten betrekking raakt en nou waren ze op sollicitatie bezoek weest. DIENSTBODE Inne krant hadden ze lezen, dat bij een deftige femilie inne Softalaan een tweede dienstbode voor dag en nacht vraagd wudde. Toen tante Boukje de advertentie le zen had zei ze teugen heur dochter, we gaan der Maandagmorgen de- rekt op af. Dan binne we de eersten, be- griepste. En zo waren ze die morgen in Ber- gum oppe tram stapt en oppe betrek king afgaan. En, zei Griet, die hijsgierig was, bist annomen? Ja, zei Maaike glunder. Och, och, zei tante Boukje, wat is dat een groot huus en wat is et daar mooi van binnen. Wat binne dat een rieke meensen. Ze binne van adel, must we te. Dou must begriepe dat we deur een dienstmeiske inne mooie kamer la ten wudden, ja kien. Toen we daar even zatten kwam die mevrouw binnen. Ze vroeg van alles en nog wat en wat wij deden en waar Maaike eer der in dienst weest was. En nou komt Maaike de volgende week Maandag daar in dienst as tweede meiske. vervolg op pag. 7 WIJ «morgen Uw DINERS ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECEPTIES. EXPOSITIES' 4 V#?* ff EUWfeSTAD 75 - LEEUWARDEN - TEL 0S100-21568 Weest zijn gast, zodra hot U past!,. 'T KLEINE KRANTSJE Eindelijk hebben we dan weer eens een beetje winter gehad, viel er wat sneeuw en kon er was er zelfs een van uitbundig winterplezierTer ere van de winterpret van nu een winterse worden geschaatst. Zelfs zijn er al enkele toertochten mogelijk geweest en het laatste weekend foto van toen, lang, heel lang geleden in Leeuwarden gemaakt.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1