DAAR WAAR DIE MOLEN STAAT. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VEERTIENDE JAARGANG 11-3-1978 NUMMER 309 k GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ INTERIEUR 't BINNENHUYS 'T KLEINE KRANTSJE Een paar weken geleden hebben we op deze plaats in 't Kleine Krantsje een winterse foto afgedrukt van de Westersingel, waarop we konden zien, hoe de mensen zich vermaakten op het ijs van de stadsgracht achter het bolwerk van de Westerplantage. Stoer op de achtergrond van die plaat stond de mo len Het Lam, ook wel de molen van Vosman genoemd, die gestaan heeft aan het begin van de Molenstraat op de plaats van het huidige gebouw van de C.A.F. Nu nog eens een foto van die helaas verdwenen molen Het Lam, maar dan in de zomer gemaakt, waarschijnlijk omstreeks, maar in ieder ge val in of voor 1919, want dat was het jaar, waarin de molen werd gesloopt. De Molenstraat bestond toen nog niet; naast de hekjes links begon het zo genaamde Beetgumerbinnenpad. Rechts zien we nog net de hoek van wat toen nog het Tramstation was. Tenslotte: die beide knapen in dat roeibootje, wie zouden dat wel zijn geweest? Ze mogen zich best melden, wanneer ze behoren tot de grote schare van lezers van onze krant. ADVISEURS m Dtnnenhuys •meubelen» B.V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTADI

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1