DE LIEVE LENTE BEGONNEN ENORME BELANGSTELLING VOOR REÜNIE H.T.S. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VEERTIENDE JAARGANG 24-3-1978 NUMMER 310 'T KLEINE KRANTSJE Met deze zonnige zomerfoto luiden wij de lieve lente in - het voorjaar van negentien honderd acht en zeventig, waarvan we veel mogen verwachten volgens de weerkundigen, althans volgens sommigen van hen. Toen deze foto werd gemaakt, lang, heel erg lang geleden bij de vroegere volière in de Prinsentuin, was de lente kennelijk al voorbij: de bomen stonden volop in blad, de brave burgers wandelden allen in zomerkleding. Bekijken we de foto goed, dan valt het op, dat het volk op de achtergrond kennelijk op een af stand wordt gehouden door een stoere luunpohtie; blijkbaar was het de fotograaf om de bijzonder smaakvol geklede dames op de voorgrond te doen. Bescheiden op de achter grond oma en de heren, die bij die dames hoorden? Zaterdag 15 april komt er heel wat technisch vernuft naar Leeuwarden: een kleine duizend afgestudeerden van de Hogere Technische School, vroeger de M.T.S., zullen elkaar dan weer eens ontmoeten op een reünie. De meesten van deze oud-leerlingén nemen hun wederhelft mee, zodat er in totaal zeker een zestienhonderd reünisten bijeen zullen zijn. Tussen half drie en half vijf zullen de reünisten de nieuwe Hogere Technische School aan de Vondel straat kunnen bezichtigen. Om vijf uur begint de eigenlijke reünie met een ontvangst met apératief en klein hapje in de Harmonie. Kwart voor zeven is daar de offi ciële opening met, aansluitend, een koud buffet. Van omstreeks acht uur tot 's nachts twee kunnen de reünisten daarna dansen, waarvoor vier zalen be schikbaar zijn. Voor wie liever wil blijven praten is er een aparte zaal gereserveerd. De laatste grote reünie van afgestu deerden van de H.T.S. dateert van 1967; ook daarvoor zijn er wel bij eenkomsten geweest, maar nooit was de belangstelling voor het tref fen zo massaal als ditmaal. In totaal zijn er een kleine vijfdui zend leerlingen van de H.T.S. afge studeerd; de eersten deden dat in het gebouw aan de Wijbrand de Geest straat achter de Ambachtsschool. Later verhuisde de H.T.S., toen nog M.T.S., naar de Molenstraat en nu studeren de H.T.S.-ers in het gloednieuwe schoolgebouw aan de Vondelstraat. hebben er tientallen echte Leeuwar der families gewoond in wat we zouden kunnen noemen de Blok- huisbuurt, de buurt, die ligt tussen het Blokhuisplein, het Zwitsers- waltje, de Weaze en de Nieuwe- weg. Die woonden in de vrij brede, bijna bezemsteelrechte Blokhuis- steeg, in de bejaarde Munteburen aan't eind van deze steeg, achter de hoge rug van het Zwitserswaltje rond de bleekveldjes in de Eerste of Tweede Vermaningsteeg of achter de woningen van de Nieuweweg in de gloppe De Krimp. Het was een buurt met veel gemeenschapszin, met veel pret en plezier, maar ook met veel slaande ruzies, met bittere ellende en schrijnend leed. WIJ varzorgen Uw DINERS ZAKENLUNCHES VERGADERINGEN RECEPTIES EXPOSITIES- NIEUWESTAD 75 - LEEUWARDEN TEL 05100-21566 Weest zijn gast, zodra hot U pastl

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1