FEEST BIJ DE OUDE L.A.C. FRISIA EERST US HEIT - TOEN US MEM - NU US HYNDER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VEERTIENDE JAARGANG 22-4-1978 NUMMER 312 'T KLEINE KRANTSJE Het is dit weekend feest bij Frisia! Dinsdag bestaat de Good Old L.A.C. vijf en negentig jaar en dan zal de Reunistenvereniging Frisia precies een kwarteeuw hebben bestaan. Beide verjaardagen moeten natuurlijk worden gevierd en zo zullen de Frisianen zaterdag tijdens een reünie in hun prachtige vernieuwde clubhuis aan de Magere Weide het feit van beide oprichtingen herdenken. Ter ere van deze jubilea op deze plaats een foto van een roemrucht Frisia-elftal uit de derriger jaren met daarop ook de beide heren, die vijf en twintig jaar geleden het initiatief namen tot het oprichten van de Reunistenvereniging. Jo Gerritsen en Jan Brada. Jo Gerritsen is helaas al overleden, net als Hannes Brinkman. Auke Bleeker, Lo Geveke en Gerrit Kijk in de Vegte, die we ook op deze foto zien. Hier komen de namen van de heren. die. voorzover nog in leven, aardig oud en stram zijn geworden, maar die toen nog als lammeren door de weide dartelden. Achterste rij: Hannes Brinkman, Auke Bleeker, Jo Gerrit sen, Jan Brada en Bouwe van Zwol. in het midden Lo Geveke. Gerrit Kijk in de Vegte en Hielco Dijkstra, voor: Lammert Steinvoorte. Piet Stedehouder en Harry Laumen. Eerst hadden we Us Heit, toen kwam Us Mem en nu krijgen we Us Hynder er nog bij: binnen afzien bare tijd zal de stad Leeuwarden worden verrijkt met het standbeeld van een paard, een echt Fries paard, dat zeker de naam van Us Hynder verdient. Het beeld, in brons, wordt de gemeente Leeuwarden aangebo den door Koopmans Koninklijke Meelfabrieken. In 1976 bestond de vestiging Leeuwarden van dit be drijf honderd jaar en toen gaf de directie al te kennen onze stad een beeld te willen schenken. En dat wordt dan een paard naar een ont werp van de beeldhouwer Auke Hettema te A'dam. Waar het komt te staan is nog niet bekend, maar er zal wel een geschikt stukje grasland voor gevonden moeten worden en dan is de keus niet groot. Misschien in het plantsoen aan de Sophialaan, vlak bij het station? Auke Hettema was ook de maker van het stand beeld van de Elfstedenrijder, dat aan de Heliconweg werd geplaatst. Dat beeld was een geschenk van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland aan de stad. Eerder schonk de jubilerende Friesland- bank de stad Leeuwarden ook al een monument, een vogel, die z'n vleu gels uitslaat boven het plantsoen aan de Europaplein. WIJ vtrzorgen Uw DINERS ZAKENLUNCHES VERGADERINGEN RECEPTIES EXPOSITIES' J NIEUWESTAD7S -LEEUWARDEN- TEL 05100-21568 '-nr-rio-'i -« - „^.Weest zijn gast, zodra het U pastl.;, y;;. .,-^/

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1