SCHILDERACHTIG SCHOPPERSHOF BERICHT UIT HET VERLEDEN IN TAFELPOOT VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN I VEERTIENDE JAARGANG 20-5-1978 NUMMER 314 y ft- - 'T KLEINE KRANTSJE Aan het eind van de Camminghastraat, waar de Ruyterweg eindigt en de Pasteurweg begint, lag in vroeger jaren het Schoppershof, een complex van woninkjes aan wat toen nog de Weg naar Cambuur werd genoemd. Dit Schoppershof, dat eigenlijk Schoppenshof had moeten heten, dankte z'n naam aan een meneer Schoppen, die in dit schilderachtige huis heeft gewoond. Tot 1814 stond dit'Huis, Schuur en Hornleger'hier eenzaam en alleen aan de oostelijke rand van de stad, daarna werden er kleine woninkjes bijgebouwd, die de ouderen onder ons natuurlijk nog wel hebben gekend. Toen deze foto van het vroegere huis van Schoppen werd gemaakt, was de stad al druk bezig in oostelijke richting op te rukken - links zien we de achterkant van de eerste nieuwbouwwoningen, die aan de Reinier de Graafstraat staan. Het Schoppershof heeft zich als karakteristiek oud buurtje uit het begin van de negentiende eeuw dan ook niet kunnen handhaven - het verdween, zoals na de laatste oorlog ook de hier vlakbij gelegen Molenbuurt en - iets verderop - het oude Panwerk verdwenen zijn. Helaas, mogen we wel zeggen, want wal gaven die bejaarde buurtjes een sfeer aan de oude stad! Zo nu en dan komt het voor. dat bij het slopen vn huizen of het demon teren van oude meubelstukken me dedelingen te voorschijn komen, die de bouwers van de woningen of de makers van de meubelen er ette lijke jaren eerder in hebben "ver stopt". Een vijftig jaar geleden vond onze abonnee, de heer J. S. Kikstra, in een mahoniehouten kolompoot van een oude tafel een perkamentachtig stukje papier met daarop aan de ene kant de notitie "te Leeuwarden ge maakt op het fabriek van J. W. Schrienhout in December" en op de andere kant: "in 1879, toen was het een mooye klus toen ging de dappere van Damm met de luchtbol in de lucht". CASPER Ook staat er nog een naam onder deze notitie, waarvan alleen het eer ste deel goed leesbaar is: Casper. Langer dan een halve eeuw heeft de heer Kikstra dit merkwaardige be richt uit vroeger tijd bewaard, zon der te weten waar het eigenlijk was, maar onlangs kwam het weer te voorschijn en gaf hij het door aan onze krant. Iemand met wat vrije tijd zou zon der twijfel kunnen uitzoeken wie deze Casper is geweest, want meer dan één meubelmaker met deze weinig voorkomende naam was er in 1879 stellig niet. Ook de meu belmakerij, waar de tafel is ge maakt, moet op te sporen zijn, waarbij de speurder wel dient te be denken, dat Casper waarschijnlijk een schrijffout heeft gemaakt - de naam van z'n baas zal vrij zeker niet Schrienhout, maar Schreinhout zijn geweest. En dan die ballonvaarder Van Damm in 1879 - is die hier in Leeu warden in dat jaar de lucht inge gaan? Dr. G. A. Wumkes vermeldt er niets van in z'n Stads- en Dorps kroniek, maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat het niet is gebeurd. WJJ wrwrgan Uw DINERS 2AKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECEPTIES EXPOSITIE*' N1EUWËSTAD 75 LEEUWARDEN - TEL 05100-21568 rnirjiiVr'T^ w /.Weest zijn gast, zodra het U pastI. r-n""-1-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1