Het Kalverdijkje in oude glorie ER WOONDEN SCHILDERACHTIGE TYPEN IN DE BUURT YAN DE OLDEHOVE 1 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VEERTIENDE JAARGANG 3-6-1978 NUMMER 315 't BINNENHUYS 'T KLEINE MOTS JE Tot de aardigste hoekjes van het oude Leeuwarden, die de laatste jaren gruwelijk zijn vernield, hoort zeker ook het Kalverdijkje aan de oostkant van de stad. Op deze foto zien we hoe het Kalverdijkje eens is geweest: een mooi landelijk weggetje, waar het plezierig was om te wandelen en te fietsenDe maker van deze foto heeft met de rug naar de stad gestaanongeveer ter hoogte van de boerderij van Tysma, die er nu ook al lang niet meer is. Wat we, heel vaag op de achtergrond zien, moet de boerderij van Poelsma zijn; de bomen rechts hebben aan de Poppeweg gestaan. Er is eigenlijk niets meer over van wat we hier zien afgebeeld, behalve die boerderij van Poelsma dan. die nu door de stalhouder Kruize wordt bewoond. Maar al het andere landelijke verdween - er kwamen huizen voor in de plaats. De buurt van de Boterhoek heeft heel wat schilderachtige figuren voortgebracht die men hier zeker en elders in de stad alleen maar onder de een of andere typerende of on verklaarbare bijnaam kende. Wah- neer er werd gesproken over Ouwe Tietsje wist iedere stadgenoot, wie iwerd bedoeld, zonder ook maar te [vermoeden onder welke naam deze jvrouw bij de gemeente in de boeken stond. En Jentsje Tit dankte z'n po pulariteit zeker ook niet aan het feit, .dat hij Van der Meulen heette. Zo iwaren er veel meer, van wie de Leeuwarders eigenlijk maar weinig wisten, maar wier bijnaam de ton gen nü nog gemakkelijk in bewe ging brengt! Een van de bekende typen uit de Butterhoek was de blinde vrouw, die met de hoogst eigenaardige naam ,,Er brandt een lichtje" werd aangeduid - de lange zoon, die haar trouw begeleidde, droeg altijd een stoof; zelf wou ze nog wel eens een klein flesje dragen Het tweetal woonde in De Vriendschap, van waar de zoon de moeder naar het station bracht, waar ze dan trachtte wat lucifers aan de man te brengen. En wie heeft Snorrewietske niet ge kend? „Wiets -ma'k even op je fiets?" riepen de kinderen, maar Wiets had geen fiets. Ze heeft wel voor de gemeente als wiedster ge werkt en moest dus het onkruid tus sen de straatstenen verwijderen. Maar haar algemene bekendheid dankte ze eerder aan haar gewoonte om met de muziekcorpsen mee te vervolg op pag. 11 1 GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur adviseurs bmnenhuys •meubelen» B V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1