WAT IS DEZE STAD VERNIELD HET IS VERSCHRIKKELIJK VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN EMIGRANT NA JAREN TERUG IN LEEUWARDEN VEERTIENDE JAARGANG 17-6-1978 NUMMER 316 'T KLEINE KRANTSJE "Waarom is die watertoren afgebroken? Daar hadden ze toch zó een restaurant van kunnen maken, het bovenstuk misschien nog draaibaar ook!" maar dat hoefden we niet in de krant te zetten; of"toch maar, u moet maar eens zien. Wel, dat wa ren al die Friese vlaggetjes op met Duitsers bemande boten in 't water land. "Ja, daar erger ik me gewoon aan", aldus de heer Rozema, "maar dat komt misschien wel door de oorlog en door het feit, dat ik al zo kort na de bevrijding van hier vertrokken ben. Wat me wel goed deed was de grote belangstelling in de Prinsentuin bij de dodenherden king. Daar waren heel veel mensen en dat, nee, eerlijk, dat had ik ook niet verwacht. WIJ vwwrgan Uw DINERS ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECÉPT1E8. EXPOSITIE» fe? NliUWÉSTAD 75 - LEEUWARDEN - TEL 05100*1568 I»fll' liV"V 'htV'uii Weest zijn east zodra hot U past I. "Mensen wat een teleurstelling dit Leeuwarden na zoveel jaren terug te zien. Wat is deze stad vernield, wat is er veel gesloopt. Alles wordt Jiier maar tegen de vlakte gegooid en alleen hier en daar bouwen ze weer wat op. Heus, dit weerzien is ons erg tegengevallen hoor, dat hadden we niet verwacht". veel gezeild bij Sylnocht en de Meeuwen. Als wedstrijdzeiler heeft hij verschillende kampioenschap pen behaald. Zijn vrouw, Alie Wes- terdijk, is een succesvol zwemster geweest; zij werd op verschillende afstanden meermalen Fries kam pioen. AUSTRALIË In 1949 emigreerde het echtpaar Rozema naar Australië, waar Bert aanvankelijk weer in de scheeps bouw en het constructiewerk kwam. Later verhuisden de Rozema's naar Queensland, waar ze een bloeiend toeristenbedrijf opbouwden. Eerst bouwde Bert er een rondvaartboot, waarmee hij toeristen de meren en rivieren op bracht, later breidde hij het bedrijf uit met autobussen, waarmee hij het strand bestrijkt. "Er is bijzonder veel te zien op het strand, waar het zand door de mine ralen twee en zeventig verschillende tinten heeft - het is de enige plaats in de wereld, waar dat zo is". TEGENVALLER Aan het woord is de heer Bert (Bet- tus) Rozema (62), die negen en twintig jaar geleden met zijn vrouw Alie Westerdijk emigreerde naar Australië en die nu voor een paar maanden weer met zijn echtgenote in het vaderland verblijft. Bert Rozema: "mensen, wat is deze stad vernield Eenmaal eerder, zes jaar geleden, kwamen de heer en mevrouw Ro zema ook al naar hier en wanneer dat niet was gebeurd zou de teleur stelling van dit weerzien nu nog gro ter zijn geweest. "Ik begrijp niet, dat dit zo moet" aldus de heer Ro zema. "Toen we hierin 1972 waren lagen de Landbuurt en de buurt van de Blekerstraat ook al plat en nu is daar notabene nog nooit wat ge beurd. En dan noem ik nog maar een paar willekeurige voorbeelden - er is hier zoveel veranderd, dat je het niet voor mogelijk houdt". De heer Rozema was hier vroeger botenbouwer en hij heeft zelf ook Zes jaar geleden kwamen de heer en mevrouw Rozema voor het eerst weer eens naar hier, maar toen had den ze niet veel tijd om rustig rond te kijken. Dat hebben ze nu wel, met als jammerlijke consequentie, dat de geboortestad bitter tegenvalt. "Hardstikke veranderd allemaal" zegt de heer Rozema en hij schudt z'n grijzend hoofd. "Neem nou eens zo'n Prins Hendrikbrug. Waarom hebben ze daar nou een overkluizing van gemaakt? Vroeger kon je om de hele stad heen varen, was dat niet mooi? Wat mijn vrouw heel erg opviel was het gemis van de oude watertoren aan het Zuider plein. Waarom is die toren afgebro ken? Daar hadden ze toch best een soort art gallery van kunnen maken met boven een restaurant, mis schien nog draaibaar ook?" "Het Vliet gedempt; tja, meer ruimte voor het verkeer natuurlijk maar 't is toch zonde van die buurt. En dan al die straten die maar zijn gesloopt. Waarom de zaak niet ge restaureerd en bijvoorbeeld van twee huizen een gemaakt?" VUILE STRATEN Wat de heer en mevrouw Rozema ook opviel bij dit weerzien van Leeuwarden was de vuiligheid op straat. "Tsjonge, het is hier erg vies op de straten hoor. Moest je vroeger zien. Waar je ook woonde, overal werd op de zaterdag de straat ge schrobd, maar dat zie je nu toch niet meer". En dan nog een punt, waar de heer Rozema zich gewoon aan ergerde,

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1