DIE HEERLIJKE LANGZAME TIJD OVER BEGRIEP EN ONBEGRIEP IN 'T KROEGJE VAN VAN DER WOUDE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN OM NOOIT TE VERGETEN VEERTIENDE JAARGANG 2-9-1978 NUMMER 320 'T KLEINE KRANT5JE Deze foto is door onze abonnee, de heer Leo Doodkortegemaakt in 1925, in een tijd dus, toen alles nog zoveel langzamer ging dan nu. Op de achtergrond de spoorbrug bij Schenkenschans; het schip vaart in de richting van de stad. Met gereefde zeilen uiteraard, want op de paal links zien we duidelijk, dat het hier langzaam dient te gaan, of beter gezegd lang en zaam. Wat de hengelsport betreft kunnen we melden, dat er weinig veranderde in de inmiddels verstreken dik vijftig jaar. "Wilt wat biete?" vroeg - toen ook al - die jongen met de fiets. En wat antwoordde dat jochie met z'n beide hengeltjes? "Eh nee ju nog gien biet sieen Doris, de zeun van de Skapemelker was voor zien nummer in dienst in Assen. En nou wadder wat met Doris en dat zat de Skapemelker behoorlik dwas. Innet kroegje van Van der Woude zat de Skapemelker metten gremie- tig gezicht naar et halflege kelkje te kieken dat voor em stond. Et was een paar dagen na de Konin ginnedag. Der was weer een geweldig mooi vuurwerk weest oppet Zaailand. De vuurpielen skoten de lucht in dat et een lieve lust was en oppet laatst ston in vuurspuiende letters ..Leve de Koningin" en daaronder, oek vuurspuiend, et petret van de kon- ningin zelf. Ik vien et toch maar knap werk dat ze sokke dingen make kanne, zei et Mouwvesje Wat vienstou dervan, vroeg ie anne Skapemelker. vervolg op pag. S WIJ <mqra«n U* DINERS £j'ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECSRNE8. EXPOSITIES* 'AD 75 LEEUWARDEN TEL. 05100-21568

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1