DE MOLEN BIJ PIETERSBUREN 1 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN ZO WAS HET EENS BIJ'T VLIET VEERTIENDE JAARGANG 16-9-1978 NUMMER 321 f-:: i - 1 m- m-?'* -'ïv 'Vf-M j 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN 't BINNENHUYS 'T KLEINE KRANTSJE mB 1 i' y.l X. -■ - vr v --."O; Op deze foto van een schilderij van het oude Pietersburen kunnen we zien, hoe het vroeger bij het Vliet is geweest. Afgebeeld is de stenen oliemolen De Jonge Fenix, die hier heeft gestaan van 1752 tot 1904toen het monument, helaas moeten we nu zeggen, onder de hamers van de slopers viel. Slechts een gevelsteen uit deze oude molen kunnen we nu nog altijd bewonderen; die steen is precies een kwarteeuw na het slopen van de molen aangebracht in de zijmuur van het St. Anthony Gasthuis in de Pijlsteeg. Een deel van de afgebeelde bebouwing bestaat nog steeds, zoals de uitspringende loods rechts van de molen en het poortje, dat toegang gaf naar de huisjes van Pietersburen, dat nu geheel verdwenen is. Het is interessant om aan de hand van deze afbeelding de situatie van vroeger nog eens te vergelijken met die van nu. moet er in Leeuwarden een heer hebben gewoond met de weinig vleiende bijnaam De Boef. Som mige oudere stadgenoten hebben hem misschien nog wel gekend - hij heeft jaren aan de Nieuwekade ge woond ter hoogte van de Bonifa- tiuskerk. De Boef was een magere man, die bijzonder graag in 't kleine glaasje keek. Vaak kwam hij stom dronken thuis en dan moet hij, al thans volgens de buurtgenoten, die het wel konden weten, tegen z'n vrouw altijd hetzelfde hebben ge zegd: "Wat wuust nou, seg het mar, ruzie of in goedens GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur adviseurs bmenhuys •meubelen» B V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1