HET WORDT WEER ERG GEZELLIG IN DE STAD SCHRAPER BLEEK EEN MILJONAIR BOLiïlfln VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN k 't BINNENHUYS November, december de donkere dagen komen, het wordt weer erg ge zellig in de stad. Wanneer dit nummer van onze krant verschijnt zitten we bij na alweer op de helft van de maand en is de Sinterklaasdrukte in volle gang. Gezellige drukte in de straten, gezel lige drukte in de winkels - dit is een heerlijke tijd. Maar voor we het goed beseffen is die periode ook alweer voorbij en begint het nieuwe jaar. En zo gaat het altijd maar door -dagen weken, maanden, jaren vliegen als een schaduw heenheet het dan, maar zo is het ook; gaat het u ook niet allemaal veel en veel te snel? VIJFTIENDE JAARGANG 11-11-1978 NUMMER 325 Eig.: LEO HASZ NIEUWESTAD 75 - LEEUWARDEN - TEL. 05100-21568 Wij verzorgen Uw: RECEPTIES DINERS ZAKENLUNCHES en bij U thuis HORS d'OEUVRES BITTERGARNITUREN VOLLEDIGE DINERS GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ INTERIEUR ADVISEURS binnenhuys •meubelen» B V. LEEUWARDEN 8AGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTADI 'T KLEINE KRANTSJE Uit Parijs wordt gemeld, dat de daar dezer dagen overleden schraper Pe ter, op wiens vlierinkje men onge veer een miljoen gulden vond, een vijftig jaar geleden zijn vrouw en zoon had verlaten; de laatste was toen slechtseenige dagen oud. Men vermoedt, dat Peter naar Amerika ging en daar het fortuin bijeenge gaard heeft, dat thans aan den zoon komt, die hij verliet. De erfgenaam, een loods van beroep en te Havre wonende, heeft niet minder dan 23 kinderen gehad, van wie 14 in leven zijn, tusschen de 23 en 2 jaar oud. 1896) ut/,. o °A „«Vi»''

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1