ENORME OOGST AAN SCHERVEN BIJ HET GRAVEN OP WILHELMINAPLEIN WINT RVREUGD OP DE STADSGRACHT VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN RARE SNAKEN IN FRIESLAND GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ INTERIEUB 't BINNENHUYS VIJFTIENDE JAARGANG 9-12-1978 nummer 327 Wintervreugd op de Noordergracht in Leeuwarden - eens een realiteit, nu een beeld, waarvan we helaas slechts kunnen dromen. Dik honderd jaar geleden maakte Izaak Reynders deze prachtige tekening van de Noorderplantage met de trotse molen De Leeuw en de oude Oldehove. Het schaatsen op de stadsgrachten was toen in wintertijd nog een doodgewone zaak en de Leeuwarders van die dagen zullen er zeker niets bijzonders in hebben gezienNu hebben we er heel wat voor over, wanneer we zo'n echte ouderwetse dag vol wintervreugd op de stadsgrachten nog eens zouden kunnen meemaken. Maar helaas - waar blijven die winters van toen? Het archeologisch onderzoek, dat gepaard gaat met het graven in het Wilhelminaplein voor de parkeer kelder, die er straks wordt ge bouwd, heeft al een enorme oogst aan scherven opgebracht. Hoewel men met het graafwerk nauwelijks gevorderd is tot de helft van het plein zijn er al meer dan tweehon derd sinaasappelkisten vol pot scherven naar boven gebracht. Zelfs bij het afgraven van de terpen kan er nooit zoveel gevonden zijn als nu - de hoeveelheid restanten van vroe gere gebruiksvoorwerpen die er nu uit het immense gat van het Wil helminaplein te voorschijn komt overtreft alles wat er ooit in Fries land uit de grond te voorschijn kwam. Verwacht mag worden, dat het to tale aantal kisten met scherven dat na het voltooien van het graafwerk wordt opgediept, tussen de drie honderdvijftig en vierhonderd ligt dat zou betekenen, dat er dan dui zenden en nog eens duizenden res tanten zijn opgediept, scherven van potten en pannen en glaswerk, fragmenten van schoenen, kalkste nen pijpjes en pijpekoppen, mooie ronde ..bakkets" en ook nog geld- muntjes uit vroeger eeuwen. Helaas moet daarbij gezegd wor den, dat er opvallend weinig gave voorwerpen worden aangetroffen; de gracht, die eens midden door het huidige Wilhelminaplein liep, is ten dele gedempt met grond, waarin de vroegere gebruiksvoorwerpen reeds in gebroken toestand aanwezig wa ren. 19,50 Fenno L. Schoustra Overal in de boekhan del en bij 't Kleine Krantsje. ADVISEURS fcxnnenbuys •meubelen* B V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD) 'T KLEINE KRANTSJE

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1