RARE SNAKEN IN FRIESLAND 19.50 DOMINEES VREEMDE HOUDING VALT OMSTANDERS OP 37 Overal in de boekhan del en bij 't Kleine Krantsje. De zaak met de meeste keus. Nu meer dan 300 antieke en oude sieraden, Uniek voor het noorden van ons land. Selmien 2, Olterterp Fenno L Schoustra M. Elzinga N. A. Ferbeek In-en Verkoop Naast Duitse glaskasten, Franse kasten, hebben wij Hollandse kabinetten, secretaires, ladenkast, chiffonnaire, kuifkast en lin nenkasten. Ook geloogde eiken en grenen kasten. Restauraties in eigen meubelmakerij. Veel Imari-porselein, goudsteen, Hollands aardewerk, koperwerk enz. enz. o.a. broches, hangers, armbanden enz. in goud en zilver, voor zien van Hollandse keur. Ook reukflesjes, Lodereindoosjes, strooiers, suikertangen enz. Verder zijn we ook juwelier in nieuwe sieraden (klassiek) en loont het de moeite om onze grote collectie in goud, zilver en briljant te bewonderen. We hebben een goudsmid en uurwerk maker en staan bekend om onze service. En alles tegen leuke prijsjes, verlovingsringen vanaf 200,- p. paar. De moeite van een reisje waard. Kom vrijblijvend eens langs. Tel. 05125-1695 Drachten, richting Oosterwolde, Ie weg rechts. vervolg van pagina 33 Toen het direct al duidelijk werd, dat hier geen hulp meer mocht ba ten, waarschuwde Hendrik Bouw- stra veehouder Evert Schaap, die een eindje verder woonde. En bij hem werd daarna het lijk in de bij keuken gelegd. Een klein half uur is dominee Ewoldt nog op de boerderij geble ven. Naar zijn vrouw keek hij niet meer om; het echtpaar Schaap kreeg de indruk, dat hij liever niets meer met het lijk te doen wou hebben. Ook voelde hij er desgevraagd niets voor om de sieraden van zijn vrouw mee naar huis te nemen. En wat te denken van de opmerking van de dominee, dat z'n vrouws fa milie in Sneek maar moest uitma ken, waar ze het stoffelijk overschot zouden begraven? Wat de boer en zijn vrouw verder heel vreemd vonden was het verhaal van de dominee, dat hij drijfnat ge worden was - tot boven de knie. Ze merkten er niets vanAlleen een van z'n manchetten was verfrommeld en nat en hij had een scheur in zijn broek. Toen boer Schaap aanbood de ge scheurde broek om te ruilen voor een goede broek van hem zelf, ging de dominee daar graag op in - tot hij zich bedacht, nadat hij in z'n zakken had gevoeld. Toen hield hij de ge scheurde broek aan en trok de goeie er overheen. Zat er soms wat in die zakken, dat de dominee liever bij zich hield? Thuisgekomen trok dominee Ewoldt droge sokken, een ander paar schoenen, een andere onder broek en een andere bovenbroek aan - toen verliet hij de pastorie en De plek des onheilshier heeft het drama zich voltrokken. De duiker en het bruggetje zijn er nu niet meer. fietste, midden in deze nare nacht, naar Rottum, waar de moeder van Lamkje woonde. De jonge weduwnaar stond er op, dat ze geen licht ontstaken - wel moest ze meteen alle brieven ver branden, die Lamkje daar van de dominee had ZUIVERE KOFFIE De volgende morgen wisten ze niet, wat ze hoorden in Oosterzee. De vrouw van de dominee dood. Een en dertig nog maar. Verdronken bij de Lemmerweg tus sen Hommerts en Spannenburg. Zou dat wel zuivere koffie zijn? De artsen dr. Peters uit Heerenveen en dr. Ykema uit Sint Nicolaasga kregen opdracht het lijk te schou wen en op de plaats van de ramp verschenen al gauw de veldwach ters Sijmen Veldhuis uit Echten en Luitje Bosma uit Sint Nicolaasga. Ze onderzochten de fietssporen in het zand, ze onderzochten de fiets zelf. En ze hoorden de mannen, die 's nachts geholpen hadden, Even Schaap en zijn vrouw, Hendrik Bouwstra, de broers Douwe en Jan de Boer. Toen begrepen ze genoeg: het was de brigadier-majoor J. Bijkerk uit Lemmer, die na dit onderzoek bij de pastorie verscheen om dominee Ewoldt te arresteren. „Maar je denkt toch niet, dat ik m'n vrouw heb vermoord?" vroeg de dominee. DOMINEE IN ARREST Dominee Ewoldt werd ingesloten in Heerenveen en toen wisten ze in Oosterzee en wijde omgeving wel hoe laat het was. Snel groeiden nu de geruchten, dat de arme domi neesvrouw niet door verdrinking, maar door geweld om het leven ge komen was. vervolg op pagina 39

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1979 | | pagina 37