HARDRIJDEN OP DE STADSGRACHTEN VAN BUZIAU AAN PIM r BOLmnn VOOR LEEUWARDEN EN DE Ig WIJDE WERELD ER OMHEEN Voor de laatste maal ZESTIENDE JAARGANG 26-1-1980 NUMMER 353 WJ twmrgan Uw DINERS ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECÉPTIE8- NIEUWÉSTAD 75 - LEEUWARDEN TEL 0SI0CL2I568 -.V i'-'"' *'- *-|'Mlii fi" (Cf' We6st zijn gast, zodra het U paatl. Voor de laatste maal een vriendelijk, maar nu toch wel zeer dringend verzoek aan de ettelijke honderden abonnees, die het abonnementsgeld voor 1980 nog niet hebben betaald, dit per ommegaande te doen. Giro 98.10.62, 22,50 tot 1 januari 1981. Eveneens, voor de zoveelste maal, het verzoek naam, adres en woonplaats volledig op de stortingskaart in te vullen. Aan stortingskaarten die volkomen blanco bjj ons binnenkomen kunnen we toevallig niet zien, van wie deze afkomstig zijn. Ook aan kaarten met de simpele vermelding J. de Jong of P. Jansen zonder vermelding van adres en woonplaats hebben we niet zo veel, om niet te zeggen helemaal niets. Wie voor een ander betaalt moet toch wel beslist de naam en het adres vermelden van de abonnee, naar wie de krant wordt verstuurd. Voorts dient degeen, die zich per giro-overschrij ving opgeeft als abonnee, dit ook wel degelijk te vermelden: "Nieuwe abonnee". Zo niet, dan zal zijn overschrijving niet door het toezenden van de krant worden gevolgd. KRANT5JE 1~ - r-r, - Hardrijden op de stadsgrachten in Leeuwarden - ja, ja, dat kon nog in de goeie ouwe tijd, toen het ijs in de stad nog niet door warm afvalwater geteisterd werd. De bovenste en onderste foto's zijn op de dertigste januari 1917 gemaakt, toen er onder grote belangstelling een hardrijderij voor jongens op de gracht aan de Nieuwestad gehouden werd. De starter in het midden is Jan Heeger, de vroegere vermaarde doelverdediger van Fris iaDe foto in het midden is achter de Prinsentuin gemaakt. Aan de start van een rijderij voor mannen de nummers '1 en 4 nummer 4 is de succesvolle hardrijder Bonne van der Zee, jazeker, niemand minder dan de grootvader van "onze Bonne" CLas*. eiAJLüJc**» Z/%L€*y.aL °La-* A C. Stevfohti tyotgl. oLcrVi,*kZ\A2tJJ'J. Deze foto van de gevierde Johan Buziau is, met het originele onderschrift, overgenomen uit een Album Amicorum van Hotel De Kroon, een boek met tekeningen, foto's, gedichten en andere lofuitingen aan het adres van het pas verdwenen hotel en zijn gastheer Pim Regnery, in de jaren van de laatste oorlog tot stand gekomen. Dit Album Amicorum, een uiterst curieus document met bijdragen van tal van groten uit de wereld van de kunst, komt in dit nummer van 't Kleine Krantsje ter sprake in de derde aflevering van een serie vervolgverhalen over het Hotel De Kroon.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1