BRIEF VAN WILLY WALDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN SJOERD BUDSTRA ZESTIENDE JAARGANG 8-3-1980 NUMMER 356 GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur 'ft BINNENHUYS J HUISKNECHT LIEP OP KLOMPEN NAAR GROUW 'T KLEINE KRAHTSJE adviseurs binnenhuys •meubelen» B.V. LEEUWARDEN 8AGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD) Door de vriendelijke bemiddeling van de familie Vinken uit Amster dam mocht ik enige exemplaren ontvangen van Uw Kleine Krantsje. Het heeft mij zoveel plezier gedaan om herinnerd te worden aan Leeu warden en in het bijzonder het ver dwenen Hotel de Kroon, waar mijn collega Muyselaar en ik ontelbare malen hebben gelogeerd en genoten van de echt Friese gastvrijheid van de Familie Regnery. Ik herinner me de allereerste maal, dat ik in de Kroon mocht wonen. Ik werkte toen bij de Bouwmeester Revue met Buziau. Ik kon mij toen niet permiteren om in het dure hotel de Kroon te wonen, want de prijs voor volledig pension, dus de kamer en de maaltijden (en wat voor maal tijden!) was toen: 5,50 per dag, alles inbegrepen. Muyselaar en ik woonden in een hotel aan de vee markt voor 3,- per dag. Buziau vond het gezelliger als wij bij hem kwamen wonen en bood ons toen aan om het verschil in pensionprijs bij te betalen. Hiermede logenstraf ik weer het verhaal, dat Buziau zo gierig was. Verre van dat. Wij mochten bij hem komen wonen en dat was een enorme belevenis. Het hotel was toen nog van Regnery Se nior en toen enige jaren daarna Pim en Joop Regnery terugkwamen van hun huwelijksreis werden zij door Pa Regnery via de achterdeur bin- nengeloodsd, omdat Pa Regnery het verstandiger achtte om een ontmoe ting met de artisten aan de leestafel te voorkomen, want dan was er on herroepelijk een feestje gebouwd. Feestjes zijn daar gebouwd bij elk bezoek dat wij aan de Kroon brach ten. Onvergetelijke herinneringen aan een edel en hartelijke gastheer. Tijdens de oorlog en de honger winter heeft Pim zijn vrienden niet vergeten en kwamen er vele voed- selpakketjes naar Amsterdam met de groeten van Pim. Nu Muyselaar er niet meer is en ik dus niet meer op reis ga met een revue zijn mijn bezoeken aan Leeuwarden een van de dingen, die ik het meeste mis. Ik denk dan terug aan de Wielen waar ik bij de oude Jan van Akker mijn eerste zeillessen kreeg. Ik leerde daar de zeilsport kennen en heb daar nog jaren van mijn leven plezier van gehad. Ik hoop dat U deze nostalgische souvenirs zult willen afdrukken in Uw rubriek .Lezers klommen in de pen" omdat ik er zeker van ben dat U vooral de oudere lezers een ple zier zult doen om mijn getuigenis te lezen: hoeveel ik van Leeuwarden heb gehouden. En omdat ik met trots en vreugde terugdenk aan de succesvolle voorstellingen voor uit verkochte huizen in de Harmonie met een laaiend enthousiast publiek met die stijve Friezen. Ik ben ze nog steeds dankbaar voor hun hartelijke bijvalsbetuigingen. En ik verzeker U dat ik De Kroon van Pim Regnery nooit zal vergeten Willy Walden Deze foto werd ons toegestuurd door mevrouw T. de Vries-van der Wal te Franeker, die in vroeger jaren in het nu verdwenen hotel De Kroon heeft gewerkt. Het is een afbeelding van de huisknecht van De Kroon, Sjoerd Budstra, een schilderachtige figuur, die dan ook inderdaad wel door bekende meesters, als gasten inhet hotel, vereeuwigd isSjoerd Budstra heeft jaren in De Kroon gewerkt; met een mooi petje op haalde hij ook wel reizigers van de trein. Als het zo uitkwam nam Sjoerd zelf niet de trein, maar liep hij op z'n klompjes naar huis - hij woonde in Grouw

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1