DICKVANDERHEIIDE IR/FOTOGRAFIE Het Rotanhuis TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN ULOSCHOOL AAN DE WISSESDWINGER DE KROON MANOU- EN ROTANMEUBELEN 11 St. Jacobsstraat 9-11 Tel. 05100-37571 SPECIAALZAAK IN industrie - techniek - bouwkunde - reklame - reportage - portret - antiekregistratie lid bln/nfg jozef israëlsstraat 8-10 leeuwardetl 05100-24984/80069 Dit is een foto uit het bevrijdingsjaar 1945 van de vierde klas van de Uloschool aan de Wissesdwinger. Hel is de klas van de heer Krips. We beginnen bij de bovenste rij: Dirk Anjewierden, Wim Boktna, Jelly Engelmoer, Klaas Toering, Joukje Gelders, Anton Wiersma, Hannie Drost en Jan Kingma. Op de tweede rij: Frits Kramer, Janny de Jong, Folkert de Jong, Attie van der Hoek, Wim van der Wijk, Alie Potgieter, Epeus Couperus, Janny Achenbach en de heer Krips. Zittend: Ale de Graaf, Wietske Koster, Jan Oosterwijk, Joukje Sietsma, Piet Postma, Pietje Vos, Geert de Vries en Tiny Landstra. Tenslotte de drie op de voorgrond: Meindert Fridsma, Renny Muller en Jan Kooistra. vervolg van pag. 5 ook gedekt vooreen lid, dat er nooit meer verscheen: wijlen Havank, de detectiveschrijver, voor wie het hotel Amicitia eveneens een bijzon dere betekenis had gehad. En toen, na het eveneens ter ziele gaan van De Klanderij, trokken de leden van dit illustere gezelschap naar De Kroon, dat daarmee, het was natuurlijk voorspelbaar, het doodvonnis eveneens kreeg thuis bezorgd. Op de vijftiende december hield de Amicitia Memorial Dinner Movement er z'n laatste dinner en het was bij die gelegenheid, dat Sy- be Sybesma, als gast aanwezig in deze kring, z'n gevoelens ten aan zien van dit bont gezelschap, ver woordde in het volgende gedicht: "De leste sitting yn Hotel "De Kroan" fan Amicitia-memorial-di- ner-mo'vement wy binne seis noch net folslein forstoarn mar halde üs oan Havank: the point is moarn!"

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 11