HET ROMANTISCHE KLEYENBURG JORIS EN DE ROT IN DE WERKPLAATS AN DE BERGELOODS BOLMAN JUWELIER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN TEKENING VAN VOOR DE OORLOG ^*J(f 1 Z, f f LEEUWARDEN 7 ZESTIENDE JAARGANG 22-3-1980 NUMMER 357 'T KLEINE KRANTSJE -« T =-\ f- -s - Het romantische Kleyenburg, in 1939 getekend door onze abonnee, de heer ing. J. Andringa te Uden. Tussen de Nutstuuntsjes an de Gro ningerstraatweg en et achterste streekje van Werkmanslust was een sloot. En omdat in die sloot oek rioolwater terecht kwam noemden de bewoners van datzelfde Werk manslust die slootDe Skiets loot' Zeumers dan kon et gebeure dat die sloot stonk. Dat kwam deur et weer zeiden de meensen. Ze wuden wel dat de sloot er niet was maar dat kon niet om de tuuntsjes. Der must een afscheiding we ze. En.daarom zeiden de meensen - die oppet achterste streekje woonden, waaronder Gosse en Griet - der maar niks meer van as die sloot weer es geurde. Maar dat was nog niet alles. Nee, in die sloot zatten oek nog rot ten. En dat vonnen de bewoners van et achterste streekje nog et ergst. Voor die ondieren was niks veilig. Soms zag je ze rustig van de ene kant naar de andere kant zwemmen. Heel gewoonOf er niks anne han was. Alleen as et winters vroor en der ies inne sloten lag, dan hadden de meensen van Werkmanslust der profiet van dat,de Skietsloot" der was. As et ies in de sloot sterk genoeg was dan was et er een druk geskarrel en beweeg van groten en van kienders. Heel jong Werkmanslust het op ,,de Skietsloot" skaatserieden leerd. De ouderen maakten er gebruuk van om tochten te maken. Je konnen van hier uut, langs een paar andere sloten, oppe Bonke komme en zo mooie tochten make naar alle kan ten Naar de Dokkumer Eenaar de Grote Wielen en naar de Greuns. Ja 's winters dan was er plezier oppe sloot. Maar om op die rotten terug te kommen. Dat was gewoon een ergernis voor vervolg op pag. 7 Joris is so goed as bólle, mar set em niet bij een rot: hij biet em inne strot DINERS 2AKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECËPT1E8 ST NIEUWE8TAD 75 - LEEUWARDEN - TEL 05100^1568 ^rrr-'rn'fïi' Vin* fi1^ Wesst zijn gast, zodra hat U pa8tl -,: ;y NIEUWESIAD160 TEL05100-23983

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1